69
Arkusze kalkulacyjne nie są systemem do zarządzania zasobami firmy.  Pomagają w gromadzeniu danych i ich analizie, w prezentacji wyników firmy. Ale nie są w stanie zapewnić wsparcia zarządzania wszystkimi procesami w firmie. Ważną kwestią jest bezpieczeństwo danych. Arkusze samodzielnie nie są w stanie uwzględnić licznych zmian w prawie.  Natomiast w systemie ERP można z łatwością i bardzo korzystnie dla efektów pracy korzystać z funkcjo arkuszy kalkulacyjnych.


  • Kategoria ERP

NAJNOWSZE VIDEO:

Back to top