EOIF GIGACONEOIF GigaCon Summit 2024

24-25 lipca 2023 r., godz 9:00


Podczas wydarzenia przedstawiciele wiodących firm zaprezentują swoje rozwiązania oraz zaproponują narzędzia do usprawnienia i zautomatyzowania działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Wieloletnie doświadczenie w propagowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwala nam stworzyć wydarzenie łączące potrzeby ich dostawców i odbiorców. Konferencję podsumuje wynik konkursu „Złoty bit”, na najlepsze rozwiązanie zaprezentowane na konferencji. Laureata wyłonią uczestnicy podczas głosowania online.

Tematyka wydarzenia to m. in.:
 1. KSEF:

  bezpieczeństwo danych i prywatności
  Big Data i analiza danych (wykorzystanie technologii big data i analizy danych do zarządzania i efektywnego wykorzystania informacji zgromadzonych w KSEF, w celu optymalizacji procesów biznesowych)
  integracja kSEF z innymi systemami w firmie: Omówienie strategii i narzędzi umożliwiających integrację elektronicznej książki służbowej z innymi systemami wewnątrz organizacji, takimi jak systemy zarządzania treścią, CRM, ERP itp., w celu zapewnienia płynnego przepływu informacji.
  audyt i kontrola procesów w KSEF

 2. Automatyzacja procesów biznesowych.
 3. Bezpieczeństwo informacji w cyfrowym obiegu dokumentów.

  Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  Zapobiegania i reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem.

 4. Wykorzystanie AI i ML w obiegu informacji w firmie
 5. Zarządzanie wiedzą
 6. Integracja EOI z Innymi Systemami:

  integracja EOI z systemami ERP, CRM i innymi kluczowymi rozwiązaniami.
  wymiana informacji między różnymi platformami.
  wykorzystanie interfejsów programistycznych (API) w celu ułatwienia integracji.

 7. Inteligentne Przetwarzanie Dokumentów:

  Zastosowanie technologii rozpoznawania tekstu (OCR) i sztucznej inteligencji w EOI.
  Automatyczne przetwarzanie i klasyfikacja dokumentów.
  Poprawa efektywności poprzez inteligentne systemy wspomagające decyzje.

 8. Archiwizacja dokumentów
 9. Workflow
 10. Rozwiązania chmurowe
 11. e-Doręczenia

 

Dla kogo?

Konferencja skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców z wielu branży, którzy na co dzień korzystają z rozwiązań umożliwiających elektroniczny obieg dokumentów oraz osób chcących te narzędzia i procesy wprowadzić lub usprawnić.

Wierzymy, że to wydarzenie, będzie dla uczestników źródłem wielu inspiracji! Zapraszamy do rejestracji.

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top