smart factory world konferencjaSmart Factory World

27 - 28 września 2023 r., Wrocław, Haston City Hotel
 
O czym porozmawiamy tym razem?

„Kultura zjada strategię na śniadanie” – wypowiedź guru zarządzania Petera Druckera stawia oba przejawy skutecznej organizacji w domyślnej opozycji. A co, jeśli przez źle rozumianą na różnych szczeblach organizacji strategię do „śniadania” w ogóle nie dojdzie? Czy strategia i kultura nie są dwoma nierozerwalnymi stronami tej samej monety – produktu w rękach klienta końcowego? Kogo stać w tak niepewnych czasach, z których wyłania się nowy porządek gospodarczy, na tylko jedną strategię produkcji? Aby w dobie dekompozycji międzynarodowego podziału pracy, produkcja pozostała konkurencyjną, urzeczywistnienie Świata Inteligentnych Fabryk potrzebuje wielopoziomowej meta-strategii jutra – koherentnych Strategii Produktu, Strategii Przywództwa, Strategii Rozwoju Ludzi i Kompetencji, Strategii Lean, Strategii Kaizen, Strategii Inwestycyjnej, Strategii Inżynierii Łańcuchów Dostaw, Strategii Cyfrowej Transformacji oraz Przemysłu 4.0., Strategii…, która, nieaktualna już w momencie powstania, będzie żywym drgającym kompasem do „Prawdziwej Północy” dla Twojej organizacji. Strategia ubrana w wartości jest nieustannie oddalającym się horyzontem w ciągłym rozwoju człowieka i organizacji, jest jednak niezbędna - bowiem „Jeżeli nie wiesz dokąd zmierzasz, musisz być bardzo ostrożny, bo możesz tam nie dotrzeć” – Y. Bera.

Jako menedżer produkcji, reprezentujący kulturę wartości i uczenia, musisz skutecznie adresować powyższą syntezę w świat podległej tobie fabryki, aby służyła pracownikom jako merytoryczny drogowskaz przy podejmowaniu autonomicznych decyzji i inspirowała do szukania „niebieskich oceanów” (Strategia Lean, Strategia Kaizen) w sobie i wewnątrz organizacji.

Na konferencji usłyszysz:
  • Jak mapować strumienie wartości w transparentnie rozumianą strategią rozwoju zindywidualizowanego produktu?
  • Jak wdrożyć i ewaluować metody zarządzania strategicznego ukierunkowane na integrację, ujednolicanie i porządkowanie elementów strategii przedsiębiorstwa?
  • Jak kaskadować kluczowe informacje w dół organizacji, aby operacja produkcyjna posiadał tzw. foot-print strategii?
  • Jak powinien wyglądać audyt pod Strategię Inżynierii Łańcuchów Dostaw oraz Przemysłu 4.0?
  • Gdzie mogą znajdować się Twoje wąskie Gardła zgodnie z Teorią Ograniczeń i dlaczego bez przepływu, najlepsza strategia może utknąć przez źle ulokowane zasoby?
  • Jak wyławiać w procesach marnotrawstwa (8 muda) i szukać syntezy szczupłej organizacji cyfrowej transformacji? IconIconIconIcon
  • Jak wygląda integracja zespołów i zmian produkcyjnych w urzeczywistnieniu wspólnego strategicznego celu poprzez eliminowanie silosów i budowanie poczucia wspólnego celu?
  • Jak zgodnie ze strategią poziomować zlecenia produkcyjne przy chwiejnym strumieniu zamówień, aby nie dopuścić do przestoju maszyn i ludzi?PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top