bingigaconBezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych.

27 stycznia 2022 r.
 

Wydarzenie dedykowane jest kierownikom działów IT, oficerom bezpieczeństwa, managerom IT, administratorom sieci i systemów zabezpieczeń oraz wszystkim osobom odpowiedzialnym za strategię i utrzymanie bezpieczeństwa systemów w firmie, a także osobom decyzyjnym odnośnie zakupów IT ze średnich i dużych przedsiębiorstw, z różnego typu branż: finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacji, usługowej, energetycznej, przemysłowej, z administracji i instytucji publicznych.

Zakres tematyczny obejmuje:
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych w usługach w chmurze
 • Systemy audytu bezpieczeństwa (skanery), systemy kontroli włamań 
 • Oprogramowanie i urządzenia szyfrujące
 • Zarządzanie tożsamością, kontrola dostępu
 • Systemy firewall i VPN
 • Oprogramowanie i systemy antywirusowe
 • Serwery usług sieciowych
 • Systemy klastrowe
 • Bezpieczeństwo i niezawodność systemów baz danych 
 • Polityka bezpieczeństwa 
 • Fizyczne zabezpieczenie infrastruktury systemów o znaczeniu krytycznym
 • Pamięci masowe i systemy archiwizacji danych 
 • Ciągłość działania, disaster recovery
 • Zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń mobilnych Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top