BPM GigaCon 2013

19 marzec 2013 r., Warszawa, Hotel Courtyard
 

Sprawne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa, instytucji oraz organizacji zależy od harmonijnego współpracowania zachodzących w nich operacji. Zintegrowany system w firmie pozwala efektywniej wykorzystywać zasoby oraz wygrywać z konkurencją.

Wiedza z modelowania procesami biznesowymi ułatwia kierownictwu zarządzanie firmą. Właściwe decyzje i działania, szybka identyfikacja problemów, sprawny przepływ informacji to zalety prawidłowego wykorzystywania umiejętności oraz narzędzi prezentowanych na naszych konferencjach.

Proponowana tematyka wykładów:
  • projektowanie procesów
  • analiza procesów
  • automatyzacja procesów biznesowych
  • optymalizacja procesów biznesowych 
  • modelowanie procesów biznesowych
  • metody opisu procesów
  • SOA w organizacji
  • notacje BPM
  • dobre praktyki (systemy kompleksowo wspierające zarządzanie procesami – przykłady wdrożeń)

Konferencja kierowana jest do:

osób decydujących o sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa, odpowiedzialnych za zarządzanie zmianami, dobór rozwiązań i technologii służących optymalizacji procesów zachodzących w organizacjach.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY, jedynym warunkiem uczestnictwa jest dokonanie uprzedniej rejestracji.

Uczestnikom zapewniamy:

- komplet materiałów konferencyjnych - przerwę kawową - możliwość uczestniczenia w wybranych wykładach

Zapraszamy na płatne szkolenia firmy BAMT:

Modelowanie Procesów Biznesowych w BPMN 2.0 Szczegóły: (http://bamt.pl/Cykl-Szkoleniowy-BPMN-2-0)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top