CPIBIG DATA – ZINTEGROWANE DANE O KLIENTACH

SZYBKIE RAPORTOWANIE WIELKICH ZBIORÓW DANYCH
30 lipca 2013 r., Warszawa
 
Badanie nastrojów konsumenckich, optymalizacja łańcucha dostaw, wykrywanie oszustw - to wszystko dzięki Big Data. Żaby zapanować nad takimi ilościami danych, przedsiębiorstwa są zmuszane zatrudniać specjalistów, opracowywać skomplikowane algorytmy oraz inwestować w infrastrukturę i oprogramowanie. Zarządy firm i wspierający ich specjaliści IT zastanawiają się w jaki sposób zasoby Big Data są przydatne w działalności biznesowej. Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć podczas konferencji w dniu 30 lipca br. na którą Państwa serdecznie zapraszamy.

Organizacja obszaru BI w bankowości – optymalna struktura pod względem przygotowania do ery Big Data:
 • Zakres obowiązków organizacji BI.
 • Podział ról pomiędzy Biznes i IT - typowe modele organizacji BI spotykane na polskim rynku bankowym.
 • Model oparty na kooperacji.
 • Wpływ Big Data na organizację BI.

Jacek Presz, Ernst & Young


Wykorzystanie Big Data w CRM z perspektywy praktyka:
 • Opanowanie Big Data.
 • Analityka predykcyjna.
 • Ciągły rozwój w erze Big Data.

Jarosław Grygolec, ekspert ds. analitycznego CRM w PKO BP SA.


Innowacyjne metody analizy dużych zbiorów danych.

Przedstawione zostanie spojrzenie na duże dane w sektorze bankowym z punktu widzenia matematyka/informatyka. Opisane zostaną:
 • różnorodność dostępnych danych (co analizować?),
 • najważniejsze metody analizy danych (jak analizować?), korzyści z innowacyjnych analiz dla sektora bankowego (dlaczego analizować?).
dr Łukasz Bolikowski, ICM Uniwersytet Warszawski
 
Rozwój BI w bankowości a prawo do prywatności.
 • Personalizacja marketingu w bankowości.
 • Jedna zgoda i nieograniczone możliwości. 
 • Prawo do prywatności, a zakres gromadzonych danych.
 • Dane powszechnie dostępne, a zgoda na ich przetwarzanie.
 • Karty zbliżeniowe – wygoda czy bezpieczeństwo.
 • Badanie zdolności kredytowej – zakres informacji.
 • Outsourcing danych – międzybankowe hurtownie baz danych.
 • Windykacja należności bankowych – dane os. trzecich.
 • Czy znamy swoje prawa w obliczu Bussines Intelligence ?
 • Czy Banki wiedzą o nas więcej niż np. organy ścigania ?

Konrad Gałaj-Emiliańczyk, Prawnik i Administrator Bezpieczeństwa Informacji w państwowej jednostce budżetowej


Warunki pozyskiwania i analizy danych wykraczających poza konieczne do zawarcia umowy:
 • Przypomnienie podstawowych zasad przetwarzania danych w kontekście usług bankowych i "big data": zasada minimalizmu i zasada adekwatności.
 • Specyficzne problemy i zagrożenia związane z gromadzeniem i analizą danych wykraczających poza katalog danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy:
  − błędne decyzje wynikające z korelacji statystycznych,
  − dyskryminacja (np. cenowa) w dostępie do dóbr i usług,
  − kreowanie potrzeb w oparciu o szczegółową wiedzę na temat preferencji konsumenckich,
  −głęboka ingerencja w prywatność a nawet intymność klienta.
 • Warunki, jakie powinny być spełnione, aby dane wykraczające poza katalog danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy mogły być przetwarzane legalnie:
  − świadoma i wyraźna zgoda klienta,
  − pełna informacja na temat celów i zakresu przetwarzania danych, logiki stojącej za ich analizą oraz możliwych konsekwencji z perspektywy klienta,
  − prawo do wycofania zgody nieodpłatnie i w każdym momencie.

Katarzyna Szymielewicz, prezes Fundacji Panoptykon


Granice personalizacji w świecie BIG DATA. Reforma prawa ochrony danych osobowych a przetwarzanie wielkich zasobów danych:
 • Ochrona danych osobowych w świecie big data, bigger data, bigger and bigger data ...
 • Konstytucyjne i traktatowe podstawy ochrona danych osobowych.
 • Ochrona prywatności a ochrona danych osobowych. 
 • Anonimizacja i pseudonimizacja.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w systemach wielkoskalowych.
 • Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych.
 • Kwanty informacji a dane osobowe. 
 • Nieoznaczoność informacji - czyli co wiemy o przyszłym przetwarzaniu.
 • Synergia informacyjna. 
 • Profilowanie użytkownika.
 • Środki oparte na profilowaniu.
 • Granulacja danych przetwarzanych w profilach na przykładzie smart meteringu.
 • Ocena skutków przewidywanych operacji przetwarzania w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Praktyczne wskazania przy ocenie skutków dla systemów wielkoskalowych na przykładzie smart meteringu i RFID.

dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Szczegółowe informacje: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2013/zdk/index.php

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top