hdiX Forum Wsparcia IT „Liderzy Cyfrowego Biznesu”

12 i 13 czerwca 2014 r., Serocku k. Warszawy, Hotel Narvil
 
 
12 i 13 czerwca w hotelu Narwil w Serocku k. Warszawy odbędzie się X jubileuszowa edycja Forum Wsparcia IT „Liderzy Cyfrowego Biznesu”. Spotkanie organizowane już od 10 lat, to obowiązkowy punkt na mapie wydarzeń związanych usługami IT i cyfrowym biznesem w Polsce. Tegoroczna edycja oprócz tematyki związanej z usprawnieniem i optymalizacją działania zespołów wsparcia, poświęcone będzie tematyce zarządzania związanej z konwergencją biznesową i rozwojem cyfrowego biznesu. Spotkanie organizowane jest przez HDI Poland, organizację działającą na rzecz edukacji i rozwoju centrów wsparcia IT. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://forumwsparciait.pl

W wydarzeniu oprócz dyrektorów i menedżerów IT, po raz pierwszy, wezmą udział osoby odpowiedzialne za strategię, i zarządzanie różnorodnymi obszarami cyfrowego biznesu w tym przedstawiciele zarządów, dyrektorzy rozwoju, sprzedaży i informatyki. Spotkanie tworzy możliwość spotkania przedstawicieli środowiska IT z przedstawicielami obszarów biznesowych.

W kierunku cyfrowego biznesu

W trakcie dwóch dni wykładów, paneli warsztatowych i merytorycznych sesji networkingowych, uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z najnowszymi trendami wpływającymi na działanie nowoczesnej organizacji. Tematyka tegorocznej konferencji skoncentruje się na kwestii konwergencji biznesowej, która polega na przenikaniu i nakładanie się modeli biznesowych, rynków i ofert z różnych branż.

Forum Liderów Cyfrowego Biznesu wypełnią dyskusje i prezentacje decydentów biznesowych z organizacji będących wiodącymi przedstawicielami cyfrowego biznesu. Specjalnie na to wydarzenie zostały przygotowane badania dotyczące postrzegania kwestii związanych z zarządzaniem technologią przez decydentów biznesowych oraz przegląd „usług konwergentnych” oferowanych na polskim rynku. Wśród głównych motywów znajdą się m.in. takie zagadnienia, jak:
  • Praktyczne doświadczenia związane z wykorzystaniem konwergencji biznesowej dla rozwoju organizacji.
  • Fuzja biznesu i informatyki. Główne wyzwania zarządzania technologią z punktu widzenia decydentów biznesowych.
  • Personalizacja usług a ochrona prywatności. Praktyka, etyka, prawo.

Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się także więcej na temat:
  • Zarządzania doświadczeniami klientów w praktyce centrum wsparcia. Pojęcie „doświadczenie klienta” (ang. „customer experience”) niesie ze sobą potrzebę zrozumienia perspektywy konsumenta i poznania konkretnych praktyk pozwalających na realizację koncepcji Customer Experience Management.
  • Miejsca centrum usług wspólnych w organizacji biznesowej. Omówiona zostanie rola i zadania centrum usług wspólnych a także wskazane korzyści i wyzwania wynikające z powołania tego typu struktury.
  • Usług z chmur. Na podstawie konkretnych przykładów przedstawione zostaną doświadczenia dotyczące efektywnego wykorzystania oraz wsparcia usług z „chmur” w praktyce centrum wsparcia.
  • Motywacji i współpracy w zespołach wsparcia. Przedstawione zostaną doświadczenia związane z budowaniem zespołów oraz zapewnianiem zaangażowania pracowników w sytuacjach nieustających zmian.
  • Lean Management w praktyce działań centrum wsparcia. Wyjaśnione zostaną wątpliwości dotyczące znaczenia „szczupłego zarządzania” w realizacji zadań centrum wsparcia.
  • Wsparcia konsumenta usług IT. Rozważone zostanie zagadnienie podporządkowania technologii informatycznych konsumentom i wpływu konsumeryzacji na działalność centrów wsparcia.
Konkurs Lider Wsparcia

Jak co roku HDI Poland ogłasza także konkurs Lider Wsparcia, który trwa od lutego do czerwca 2014 roku. Zadaniem konkursu jest promocja organizacji i ich pracowników za szczególne osiągnięcia w zakresie jakości i efektywności wsparcia IT. O przyznaniu nagrody Lidera Wsparcia w decyduje Jury, w skład którego wchodzą uznani w środowisku eksperci i laureaci poprzednich edycji. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie www.hdi.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji Forum Wsparcia IT oraz formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: http://forumwsparciait.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top