MultiTrain logo 574x140Uczelnia na miarę potrzeb. Technologie wspierające organizację oraz działalność naukowo-dydaktyczną na Uczelni Wyższej

27 maja 2014 r., Kraków

 
Środowisko elektroniczne szkolnictwa wyższego jest w obecnym czasie wyzwaniem dla każdej uczelni. Władze uczelni dążą do doskonalenia istniejących funkcjonalności wybierając nowe, innowacyjne technologie. W takim środowisku powstaje szansa na rozwój uczelni oraz wspomaganie samodzielnej nauki. Zastosowanie narzędzi teleinformatycznych pozwoli także na zwiększenie efektywności pracy dydaktyków jak również studentów.

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące tematy:
  • zarządzanie dziekanatem
  • systemy zabezpieczeń na uczelni
  • systemy antyplagiatowe
  • e-learning elektroniczna Legitymacja Studencka
  • elektroniczny obieg dokumentów i informacji
  • zastosowanie podpisu elektronicznego
  • bezpieczeństwo infrastruktury IT
  • ochrona danych osobowych
  • zarządzanie kapitałem ludzkim uczelni
Na konferencję zapraszamy:

Przedstawicieli władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

Każdy z uczestników w ramach udziału w konferencji otrzymuje materiały konferencyjne, możliwość skorzystania z poczęstunku, dostęp do prezentacji (po zakończeniu konferencji) oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY DLA PRZEDSTAWICIELI UCZELNI
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 
Udział jest płatny wyłącznie dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za udział w konferencji wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top