logistykaprodukcji logoARENA PRODUKCJI 2016

10 marca 2016 r., Wrocław, Haston City Hotel
 

Arena Produkcji stwarza możliwość poznania sposobów na poprawę efektywności produkcji, strategii optymalizacji kosztów, skutecznych filozofii zarządzania i innowacyjnych działań wdrożonych w czołowych polskich firmach produkcyjnych. Szerokie grono ekspertów i praktyków produkcji pozwoli na przeprowadzenie merytorycznej dyskusji na temat zagadnień, z jakimi menedżerowie produkcji spotykają się w codziennej pracy.

Do udziału w Arenie Produkcji zapraszamy szczególnie: – dyrektorów zarządzających – dyrektorów fabryk – dyrektorów i kierowników produkcji, technicznych, jakości – menedżerów łańcucha dostaw, logistyki, zakupów – menadżerów ds. jakości, Lean, TPM, ciągłego doskonalenia

Podczas tej cenionej imprezy uczestnicy wydarzenia będą mogli zebrać najnowsze informacje z rynku, poznają najlepsze praktyki biznesowe i podyskutują na temat ich stosowania podczas Sesji Plenarnej oraz Eksperckich Sesji Networkinowych.

PROGRAM WYDARZENIA:
  1. Modernizacja fabryki – przygotowanie i realizacja projektu Proces modernizacji fabryki wymaga zazwyczaj poświęceń w prowadzeniu bieżącej działalności w imię wyższego celu. Czy jednak uda się przeprowadzić remont na dużą skalę bez ograniczania planów produkcyjnych? 
  2. Wąskie gardła – droga do identyfikacji problemu i poprawy efektywności Przedstawimy Teorię Ograniczeń jako konkurencyjną wobec Lean Manufacturing metodę zarządzania produkcją. Pokażemy jej zalety i możliwości, których nie oferuje żadne inne podejście. Podejmiemy też kwestię wąskich gardeł, których identyfikacja sprawia wiele problemów osobom zarządzającym produkcją. 
  3. Czego nie zrobi za nas ERP? Oprogramowanie ERP (Enterprise Resource Planning) podbija polskie firmy produkcyjne. Jego dostawcy liczą na długo hossę, gdyż większość firm nie korzysta jeszcze z tego rozwiązania. Czego jednak nie zrobi za nas ERP i jakie są jego ograniczenia?
  4. Jak motywować załogę do uczestnictwa w programie ciągłego doskonalenia? Powszechna opinia głosi, że naprawdę skutecznie wdrażanie programów ciągłego doskonalenia jest nierealne w naszej kulturze. Spróbujemy zadać kłam temu twierdzeniu, posiłkując się przykładem zakończonych sukcesem inicjatyw. 
  5. Poprawa efektywności energetycznej – moda czy źródło realnych oszczędności? Poprawa efektywności energetycznej to hasło, jakie nieustannie przewija się w artykułach związanych z zarządzaniem produkcją. Zwrócimy zatem uwagę na potencjał do oszczędności leżący w optymalizacji zużycia energii oraz przyjrzymy się zyskom płynącym z tego typu działań. 
  6. Jak przekonywać pracowników do organizacji miejsca pracy w duchu 5S? 5S często bywa pierwszym krokiem do wdrażania nowoczesnych metod zarządzania produkcją. Eksperci wskazują, że ta metoda, choć pozornie mało spektakularna, owocuje ogromną poprawą działania fabryki. Pierwszą linię oporu w jej wdrażaniu stanowią jednak pracownicy, zazwyczaj obawiający się nowości. 
  7. Najskuteczniejsze narzędzia rozwiązywania problemów na hali produkcyjnej Lean, ToC, QRM – mnogość metodologii zarządzania produkcją sprawia, że trudno się zdecydować na właściwą drogę, Może więc, zamiast całych metod, warto przyjrzeć się ich poszczególnym narzędziom i wykorzystywać je do rozwiązywania problemów na hali produkcyjnej? 
  8. Wskaźniki wydajności produkcji – kiedy mogą być zagrożeniem? Zastanowimy się nad tym, dlaczego tak łatwo wpaść w pułapkę, jaką stanowi dążenie do śrubowania wskaźników wydajności produkcji. Przypomnimy, że nie warto tracić z oczu szerszego obrazu i pamiętać o wszystkich aspektach działalności fabryki. Pamiętajmy przede wszystkim, że zza biurka widać najmniej. 
  9. Lean i Six Sigma – synteza metod zarządzania dla osiągnięcia największych korzyści Metodologie Lean i Six Sigma powstały niezależnie od siebie. Nie oznacza to jednak, że nie można stosować ich jednocześnie. Tradycyjnie okazuje się, że nie warto ślepo trzymać się jednej drogi, lecz najlepiej wybierać to co najlepsze z różnych metod.
  10. Automatyzacja i robotyzacja jako wsparcie działań poprawiających produktywność zakładu Zyski wynikające z automatyzacji produkcji nie budzą wątpliwości. Przed wdrożeniem automatyki, warto jednak dokładnie przeanalizować realizowane w fabryce procesy, aby zidentyfikować obszary, w których automatyzacja zapewni największe zyski.

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI:

10 marca 2016 r., Wrocław, Haston City Hotel

KOSZTY UDZIAŁU:

Dla zgłoszeń nadesłanych do 22.02.2016 r. : 289 pln netto*
Dla zgłoszeń nadesłanych po 22.02.2016 r. : 359 pln netto*

PROMOCJA 2+1

Zgłoszenie udziału dwóch osób gwarantuje uczestnictwo trzeciej osoby BEZPŁATNIE!

Rejestracji na konferencję można dokonać na stronie wydarzenia:

http://eurologistics.pl/konferencje-euro/arena-produkcji-2016/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top