KONGRESBEZPIECZENSTWA2016Kongres Bezpieczeństwa Sieci GigaCon

26 kwietnia 2016 r., Wrocław, Hotel MercureWybrane tematy prelekcji:
  • Bezpieczeństwo połączonych ludzi. Perspektywa użytkownika cyberprzestrzeni
– Artur Marek Maciąg (Inicjatywa Kultury Bezpieczeństwa/TR&IS Forum Wrocław)
  • 
WatchGuard – czerwony strażnik Twojej sieci
– Marcin Klamra (CCNS)
  • Najczęstsze błędy w konstruowaniu środowiska kontroli bezpieczeństwa
w procesach IT
– Dominik Gibowicz (ekspert niezależny)
  • Sprzęt, oprogramowanie, użytkownicy oraz Internet jako całość, którą zarządzamy – podejście praktyczne
– Piotr Kubiak (A plus C Systems)
  • Bezpieczny związek , czyli przysięga małżeńska bez pomyłek
– Paweł Pogorzelski (Credit Agricole Bank Polska S.A.)
  • Co zrobić jak mnie zaatakują … czyli procedury obsługi incydentów
– Ireneusz Tarnowski (Inicjatywa Kultury Bezpieczeństwa/TR&IS Forum Wrocław)
  • Czy i kiedy można wymieniać się danymi osobowymi w ramach grupy spółek? Problemy prawne
– Piotr Grzelczak (Kancelaria Prawna GFP_LEGAL
  • Informatyka Śledcza a szpiegostwo przemysłowe
– Piotr Rzuchowski (Laboratorium Informatyki Śledczej)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top