eoif gigacon 2015Konferencja Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie 2016

20 kwietnia 2016 r., Kraków, Hotel Holiday Inn


Wybrane tematy prelekcji:
  • ODR – Online Dispute Resolution, czyli systemy rozwiązywania sporów online – Igor Stanek (Kancelaria Igor Stanek)
  • Baza wiedzy z systemu BPM – jako najcenniejszy zasób firmy – Adam Wolny (Elliteq)
  • Wykład Firmy Bussines Data Process – Dr Jarosław Wilk, Przemysław Szwed (Bussines Data Process)
  • Business Process Management – trend czy konieczność by dobrze zarządzać organizacją? – Michał Paczkowski ( TECNA )
  • Prawne aspekty archiwizacji dokumentacji pracowniczej – Mateusz Stankiewicz ( Orzeł Stankiewicz Kancelaria Prawna, Archiwa)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top