succespointTechnologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie

5 lipca 2016 r., Warszawa
 
 
W każdej firmie czy instytucji niezbędne są systemy, które zapewnią bezpieczeństwo we wszystkich zakresach działalności.

Celem konferencji jest przedstawienie najlepszych praktyk, narzędzi oraz procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w firmie. Porozmawiamy o tym jak zapobiegać zagrożeniom, jak je rozpoznawać oraz jak radzić sobie w przypadkach wystapienia incydentówi ich skutków.

Zagadnienia tematyczne konferencji:
 1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym:
  - zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
  - systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrona danych
  - zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów firmy
  - prawne aspekty bezpieczeństwa informacji
  - systemy monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem
  - technologie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych
  - metody zarządzania ryzykiem
  - audyt i kontrola bezpieczeństwa
 2. Zarządzanie bezpieczeństwem organizacyjnym - bezpieczeństwo biznesowe, prawne, personalne
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym (ochrona techniczna, osób i mienia)
 4. Zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym:
  - zarządzanie incydentami i ciągłością działania,
  - scenariusze kryzysowe i plany działania firmy w sytuacjach nadzwyczajnych 
 5. Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji w organizacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top