Wykorzystanie potencjału systemów ERP w budowaniu przewagi konkurencyjnej w firmach produkcyjnych
SENTEW ostatnich latach polskie firmy produkcyjne napotykały na wiele czynników gospodarczych i geopolitycznych, które utrudniały ich działanie. Pandemia, wojna, inflacja - to tylko początek tych wyzwań. W obliczu tych trudności, korzystanie z systemów ERP w celu automatyzacji i zwiększenia efektywności procesów oraz redukcji kosztów powinno być standardem. Jednak czy rzeczywiście tak się dzieje? Czy przedsiębiorstwa przemysłowe wdrożyły rozwiązania informatyczne? Czy wykorzystywane narzędzia faktycznie przyczyniają się do redukcji kosztów, usprawnienia sposobu działania i zwiększenia jakości obsługi klienta?


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Postanowiliśmy to sprawdzić – w tym celu na początku 2023 roku przeprowadziliśmy badanie „Wykorzystanie potencjału systemów ERP w budowaniu przewagi konkurencyjnej w firmach produkcyjnych”.

Przedsiębiorstwa produkcyjne w świecie rozwiązań ERP


Zorganizowane przez nas badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2023 roku wśród 100 przedstawicieli polskich przedsiębiorstw produkcyjnych w formie wywiadów pogłębionych. Jego głównym celem była weryfikacja, czy i w jaki sposób polskie firmy produkcyjne wykorzystują potencjał rozwiązań klasy ERP do budowania przewagi konkurencyjnej.

Pytania skonstruowano tak, by ocenić, w jakim stopniu systemy informatyczne wpływają na jakość obsługi klienta, efektywność współpracy z dostawcami oraz poprawę efektywności pracy. Pytaliśmy również o towarzyszące im wyzwania, metody, by sobie z nimi poradzić i elementy blokujące dalszy rozwój.

Oddając w Państwa ręce raport z badania, chcemy zaprezentować faktyczny stan wykorzystania systemów ERP w polskiej branży produkcyjnej i zainspirować przedstawicieli tego sektora do przyjrzenia się swojej sytuacji oraz do dalszego szukania możliwości optymalizacji i usprawnień.

Wyzwania, które spotykają firmy produkcyjne


60% ankietowanych stwierdziło, że głównym wyzwaniem w branży jest utrzymująca się na bardzo wysokim poziomie inflacja oraz będący jej rezultatem wzrost kosztów materiałów. Dla 45% ankietowanych najważniejszym problemem jest zdobycie i utrzymanie klienta, a 34% z nich mierzy się z trudnościami z zakupem surowców i zachowaniem ciągłości łańcucha dostaw. Wśród działań będących receptą na kryzys przedstawiciele branży produkcyjnej wymieniają rozbudowę sieci sprzedaży (55%). 60% z nich skupia się na rozwijaniu parku maszynowego, ponad 35% szuka nowych dostawców.

Pobierz raport z badania „Wykorzystanie potencjału systemów ERP w budowaniu przewagi konkurencyjnej w firmach produkcyjnych” >> https://ubld.cc/q5gxg

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top