ser groupW sierpnia opublikowany został raport Gartner Market Guide for Content Collaboration Tools 2021 , który szczegółowo omawia rozwój rynku narzędzi do współpracy nad treściami (CCT) na przestrzeni ostatnich kilku lat. Tytuł Representative Vendor za swoje rozwiązanie wspierające współpracę, zdobył Doxis4® iRoom® firmy SER Group, wiodącego dostawcy w obszarze ECM i platform obsługi treści.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
 
Raport Market Guide zawiera rekomendacje, pomagające liderom cyfrowych miejsc pracy zrozumieć realia produktów z branży CCT (Content Collaboration Tools) i związane z nimi możliwości. Dokument gromadzi informacje o dostawcach pochodzących z różnych środowisk, takich jak: obsługa treści, obsługa plików w korporacjach, czy ich synchronizacja i udostępnianie. Każdy z 22 wymienionych w raporcie podmiotów oferuje rozwiązania CCT wspierające codziennie pracowników w tworzeniu, współpracy i zarządzaniu treściami.

Rynek dojrzał gwałtownie w ciągu ostatnich kilku lat. Zintegrowane narzędzia CCT stały się bardziej pożądane niż osobne platformy do współpracy nad treściami czy technologie synchronizacji i udostępniania firmowych plików. Co więcej, taka kolaboracja stała się kluczowym wymogiem nowych centrów pracy i głównym elementem nowoczesnej platformy do zarządzania obsługi treścią – wyjaśnia dr Gregor Joeris, Dyrektor ds. technicznych SER Group.


Narzędzia CCT są kluczowe w pracy zdalnej i hybrydowej oraz w przypadku zastosowań związanych z treściami. Kwestie współpracy w tym zakresie mogą obejmować użytkowników wewnętrznych oraz zewnętrznych, tj. klientów, dostawców czy partnerów. Z tego względu prezentowane rozwiązania zapewniają bezpieczną i zgodną z przepisami prawnymi współpracę wewnątrz organizacji, jak również poza nią.

Autorzy raportu sugerują, aby liderzy odpowiedzialni za cyfrowe środowisko pracy podejmowali kroki zmierzające do usprawnienia pracy z narzędziami, które już działają w firmie i są przeznaczone do współpracy nad treściami. Można to zrobić m.in. poprzez skrupulatną analizę istniejących platform i aplikacji wykorzystywanych przez pracowników, zarówno w kontekście ich zalet, jak również wyzwań związanych z nimi. Ważne jest również wsparcie wspólnej pracy nad dokumentami zarówno w poszczególnych działach firmy (np. marketingu czy HR), jak również w konkretnych procesach (np. przy zatwierdzaniu treści umowy przez różne działy).

Zauważyliśmy rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu pracy nad treściami ze strony nowych i istniejących klientów – komentuje Sven Oliver Behrendt, dyrektor generalny SER Group. – Uważamy, że nasze narzędzie do współpracy nad treściami, Doxis4® iRoom®, idealnie spełnia wymogi nowoczesnych centrów pracy. Nasi klienci korzystają z tego, że Doxis4 ujednolica cały proces dzięki możliwości współpracy w ramach jednej platformy. Inteligentnie wspiera konsumentów poprzez obsługę treści, których potrzebują teraz i w przyszłości.


Źródło: www.sergroup.com/pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top