Analitycy IDC opublikowali raport o globalnym rynku usług chmurowych w modelach PaaS (platforma jako usługa) i IaaS (infrastruktura jako usługa). Rynek rozwiązań PaaS i IaaS w latach 2021-2025 ma rosnąć w tempie nawet 28,8% rok do roku, co przełoży się na znaczące przychody dla dostawców usług. Mają one wynieść w 2025 r. aż 400 miliardów dolarów.

 REKLAMA 
 sente 
 
Na tę wartość wpłynie przede wszystkim rosnący popyt na środowiska uruchamiane na potrzeby tworzenia i testowania aplikacji oraz zarządzania i analizy danych ustrukturyzowanych. Te segmenty będą miały globalnie największe udziały w wydatkach na chmurę publiczną. Co ciekawe, największy procentowo wzrost sprzedaży na poziomie aż 41,9% i 41,2% rdr spodziewany jest w obszarach: analizy i zarządzania danymi nieustrukturyzowanymi oraz streamingu.

Analitycy IDC podkreślają, że nawet te najwolniej rosnące usługi w obszarze IaaS i SaaS będą i tak rosły w dwucyfrowym tempie. To napędza wzrosty w innych obszarach rynku IT, np. telekomunikacji czy doradztwa.

Zdaniem IDC, do 2022 roku połowa produktów lub usług firm będzie oferowana w postaci cyfrowej. To bardzo często niesie ze sobą konieczność wdrożenia nowych scenariuszy zarządzania infrastrukturą IT, czysto cloudowych lub w modelu hybrydowym łączącym np. kolokację z chmurą wykorzystywaną w momencie nagłego wzrostu zapotrzebowania na moc obliczeniową.

Do tego potrzeba wiedzy, ale i narzędzi. To jeden z powodów, dla których w tym roku nawiązaliśmy partnerstwo z firmą Megaport, globalnym dostawcą usług Network as a Service. Klienci mogą budować złożone scenariusze infrastrukturalne wraz z dostępem do 360 chmur i rozwiązań SaaS oraz ponad 700 data center na całym świecie bez konieczności zawierania dziesiątek umów z wieloma operatorami telekomunikacyjnymi przy zachowaniu minimalnych opóźnień. To bardzo upraszcza wdrażanie hybrydowych modeli łączących chmurę z rozwiązaniami kolokacyjnymi — komentuje Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.


To o tyle istotne, że wraz z rosnącymi wydatkami na chmurę publiczną firmy coraz częściej korzystają z środowisk multicloud. Z badań IDC przeprowadzonych na zlecenie

Crayon wynika, że do 2022 r. firmy chcą wykorzystać środowiska chmurowe do modernizacji ponad połowy posiadanych aplikacji.

Na najbardziej rozwiniętym pod względem adopcji chmury rynku skandynawskim obserwujemy dzisiaj tendencję do korzystania z usług coraz większej liczby dostawców cloud computing. Już 68% firm korzysta tam z 2 do 5 platform chmurowych. Te trendy widać też w Polsce, choć jeszcze nie na taką skalę, Obserwujemy jednak coraz większy poziom złożoności środowisk IT i związany z tym głód kompetencyjny – zwraca uwagę Rafał Ważny, Cloud Architect z firmy doradczej Crayon.


Analitycy IDC zwracają uwagę, że chmura publiczna staje się bardzo ważnym elementem strategii IT w erze post COVID-19. Firmy modyfikują budżety i ich priorytetem staje się zapewnienie odporności biznesowej oraz lepsze zarządzanie ryzykiem w nieprzewidywalnych czasach. Dlatego spodziewają się, że wraz ze wzrostem ilości danych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, obliczenia będą przenoszone do chmury publicznej. Organizacje będą dążyć do optymalizacji zarządzania rosnącą ilością danych i rosnącym budżetem IT. W wielu przypadkach infrastruktura chmurowa może zaspokoić tę potrzebę - sygnalizują.

Według danych IDC, przychody z usług w chmurze publicznej wyniosły w zeszłym roku 312 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 24,1% w porównaniu do 2019 r. Usługi IaaS odpowiadały za 21,5 procent udziałów w chmurowym rynku (67 mld dolarów), a PaaS za 15,2 procent (47,6 mld dolarów).

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top