microsoft logo 2018Nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że gospodarka musi się cyfryzować. Kluczowymi sektorami, które pilnie potrzebują wprowadzania nowoczesnych rozwiązań opartych o chmurę obliczeniową są branże takie jak opieka zdrowotna, edukacja czy sektor publiczny. O szansach związanych z transformacją, dobrych praktykach i o tym, co jeszcze przed nami, dyskutowali eksperci Microsoft podczas konferencji Impact’20.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 Nowe technologie pomagają firmom i organizacjom zachować odporność na zawirowania gospodarcze i społeczne. Wiosną narzędzia cyfrowe pozwoliły uczniom dokończyć rok szkolny w trybie zdalnym, natomiast firmom pomogły zachować ciągłość operacyjną. Nikt nie ma już wątpliwości, że gospodarka musi się dalej cyfryzować. Po udanych wdrożeniach w branżach takich jak handel detaliczny czy rynek gier i cyfrowej rozrywki, czas na rynki regulowane, które są kluczowe dla funkcjonowania państwa.

„Chcemy mieć cyfrowe szkoły, chcemy mieć cyfrowe szpitale, bo to jest ten moment odporności zdrowotnej i gospodarczej, która wiemy, jak dziś bardzo jest potrzebna” – mówiła podczas konferencji Impact’20 Jadwiga Emilewicz, wiceprezes Rady Ministrów.

Prawo i inwestycje idą w parze

Chociaż wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak istotna w dzisiejszych czasach jest cyfryzacja gospodarki, paradoks polega na tym, że obecne uwarunkowania prawne nie ułatwiają tego zadania dla podmiotów z sektorów regulowanych. Przez wiele lat chmura była całkowicie ignorowana przez polskiego ustawodawcę. Pierwsze wytyczne dla sektora finansowego i zdrowotnego pojawiły się dopiero w 2017 roku. Natomiast chmurowy „przełom” w Polsce nastąpił w 2019 roku, kiedy Rada Ministrów przyjęła uchwałę “Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”. Jest ona pierwszym dokumentem, który mówi polskiej administracji, że chmury należy używać. Obecnie na horyzoncie mamy nowe prawo, które może otworzyć wiele nowych możliwości dla podmiotów z branż regulowanych.

Pani Premier wspominała o nowelizacji prawa o zamówieniach publicznych, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia, a która powinna mocno przyspieszyć także usługi wokół cyfryzacji, wokół chmury” – powiedział Paweł Jakubik, członek zarządu Microsoft w Polsce.


Drugim, istotnym czynnikiem mającym ogromny wpływ na tempo digitalizacji polskiej gospodarki są inwestycje w lokalną infrastrukturę chmurową.

Potrzebujemy ciągle inwestycji infrastrukturalnych po to, aby szybki Internet mógł docierać w Polsce do każdego miejsca” – powiedziała wiceminister Emilewicz.


Właśnie dlatego Microsoft w maju br. ogłosił wart 1 mld dolarów plan wsparcia rozwoju polskiej gospodarki, zakładający budowę pierwszego w regionie centrum przetwarzania danych, kompleksowe programy podnoszenia kompetencji oraz partnerstwo z Operatorem Chmury Krajowej, które ułatwić ma wdrażanie chmury dla polskich podmiotów, zwłaszcza tych działających na rynkach regulowanych. Kluczowe znaczenie ma tutaj lokalna infrastruktura, która pozwoli organizacjom spełniać najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa i miejsca przechowywania danych. Dodatkowo, data center zlokalizowane w Polsce zapewni wysoki tzw. wskaźnik latency, który pozwoli na jeszcze szybszą reakcję i sprawne korzystanie z najbardziej zaawansowanych usług cyfrowych, które wymagają błyskawicznego czasu rekcji.

Digitalizuj albo zgiń

Polski sektor finansowy już od dawna wyznacza szlaki pozostałym branżom regulowanym, wdrażając rozwiązania oparte o chmurę obliczeniową. Dzisiaj cloud computing to masowy trend, który dla każdego banku jest być albo nie być.

Polski sektor finansowy już jest nie tylko gotowy na konsumpcję chmury, ale także jest na nią skazany. Zapewnienie infrastruktury chmurowej (…) powoduje, że dostęp do najnowszych technologii, rozwiązań jest już w zasięgu i można z tego korzystać. Zresztą PKO Bank Polski już kilka wdrożeń zrobił” – powiedział Adam Marciniak, Wiceprezes PKO BP.


PKO Bank Polski od wielu miesięcy wprowadza w swoje struktury cyfrowe rozwiązania, a ostatnio w 2 miesiące zainstalował Microsoft Teams na ponad 10 tys. komputerach i 3 tys. telefonach.


Bank, który nie będzie korzystać z rozwiązań chmury krajowej, czy z rozwiązań cloud computing, nie będzie miał prawa istnienia. Można powiedzieć, że jeżeli się nie scyfryzuje w taki sposób, to zginie” – podsumował Zbigniew Jagiełło, Prezes PKO BP.


Jak to powiedział jeden z uczestników konferencji: “Digitalizuj albo zgiń”. Digitalizacja w sektorze usług finansowych zaznała gwałtownego przyspieszenia i tu znowu refleksja jest taka, że wiele fantastycznych rzeczy udało nam się zrobić w dużo lżejszy sposób. Wszystko odbywało się szybko, zdalnie, z leadershipem, z decyzyjnością przekierowaną w organizacji do kompetentnych ludzi” – powiedział Przemysław Gdański, Prezes PNB Paribas.


Podnoszenie kompetencji

Jednak czym byłaby cyfryzacja bez ludzi, którzy posiadają odpowiednie kompetencje i zasób umiejętności. Badania przeprowadzone przez IDC na zlecenie Microsoft wskazują, że co druga polska firma zgłasza zapotrzebowanie na ekspertów ds. chmury.

W sektorze bankowym nie tylko mamy pełną gotowość do zaadaptowania usług chmurowych, ale wręcz są one już wykorzystywane. Aby móc w pełni skorzystać z zalet tej technologii trzeba uwzględnić pewien etap edukacji i przygotowania organizacji, przygotowania ludzi, przygotowania informatyków. Dziś jesteśmy jeszcze na początku drogi, ale nie ma wątpliwości co do tego, że usługi chmurowe są przyszłością sektora bankowego” – mówił podczas Impact’20 Piotr Alicki, Prezes Zarządu KIR.


Właśnie dlatego jednym z elementów inwestycji Microsoft w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej jest podnoszenie kompetencji pracowników polskich firm, Partnerów oraz studentów. Służą do tego kompleksowe programy, takie jak Cloud Elite czy Cloud Challengers, których celem jest wypełnienie luki kompetencyjnej z zakresu chmury obliczeniowej na polskim rynku.

Źródło: www.microsoft.com/pl-pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top