dahliamaticlogoFunkcjonująca od 1 września 2019 „biała lista” to zarówno nowe możliwości, jak i kolejne obowiązki narzucone na przedsiębiorców. Publicznie dostępna baza podatników VAT, prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - KAS, zastąpiła trzy dotychczas prowadzone wykazy – wykaz czynnych podatników VAT, niezarejestrowanych lub wykreślonych oraz przywróconych.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
 
Co znajdziemy w białej księdze?

W bazie zostaną umieszczone takie dane, jak:
  • nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy,
  • numer NIP,
  • status,
  • numer REGON,
  • numer w KRS,
  • adres firmy,
  • numer rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK.
Należy podkreślić, że numery rachunków rozliczeniowych będą pobierane z baz danych KAS i będą to jedynie rachunki otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podane przez przedsiębiorcę przy okazji zakładania firmy w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG. Udostępniane dane będą dotyczyć nie tylko aktualnej sytuacji przedsiębiorców, ale również pokazywać co działo się z nimi przez ostatnie 5 lat. Celem prowadzenia jednego, spójnego wykazu jest ułatwienie weryfikacji kontrahentów i zapewnienie bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji, co w rezultacie przełożyć się ma na zwiększenie zaufania między partnerami biznesowymi.

Jakie konsekwencje dla przedsiębiorców niosą za sobą nowe regulacje?

Istnienie białej listy nie tylko daje przedsiębiorcom nowe przywileje wynikające ze stałego dostępu do istotnych pod względem biznesowym danych, ale również nakłada na nich szereg obowiązków. Od momentu obowiązywania nowych regulacji, zapłata faktury o wartości powyżej 15 000 zł wystawionej przez podatnika VAT czynnego powinna nastąpić jedynie na rachunek zamieszczony w wykazie. W sytuacji dokonania płatności na inny rachunek, przedsiębiorca nie tylko traci prawo do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, ale również jest narażony na poniesienie odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

BLP Checker – rozwiązanie stworzone z myślą o użytkownikach SAP

Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom użytkowników DahliaMatic stworzyło rozwiązanie będące rozszerzeniem systemu SAP, pozwalającym na weryfikację kontrahenta wprost z poziomu aplikacji. W pełni konfigurowalny BLP Checker pozwala między innymi na bezpośrednią komunikację systemu SAP z wykazem podatników VAT Ministerstwa Finansów, automatyczne pobieranie pełnej listy par NIP-rachunek na różnych etapach kontroli oraz rozszerzanie ekranów danych podstawowych Dostawcy i Odbiorcy o dodatkowe pola.

Projektując nasze rozwiązanie staraliśmy się w jak największym stopniu wesprzeć użytkowników w wypełnianiu obowiązków narzuconych przez nowe regulacje prawne. Dzięki BLP Checker kontrola rachunku bankowego kontrahenta w systemie SAP będzie możliwa na dowolnym etapie, od zakładania nowego kontrahenta, przez generowanie propozycji płatności, do księgowania wyciągu bankowego. – mówi Marcin Porębski, Dyrektor Pionu SAP w DahliaMatic.


Informacja o wyniku weryfikacji widoczna będzie nie tylko w dedykowanym polu w systemie, ale również w komunikacie mailowym wysyłanym do wybranych odbiorców.

BLP Checker jest dodatkiem do standardu SAP w wersji zarówno SAP ERP 6.x jak i S/4 HANA, w pełni konfigurowalnym w celu dostosowania do specyfiki danej instalacji SAP. Nasz zespół świadczy usługi zarówno w ramach wdrożenia tego atrakcyjnego cenowo i funkcjonalnie rozwiązania, jak i późniejszego wsparcia powdrożeniowego – dodaje Krzysztof Dembowy, Dyrektor Sprzedaży Pionu SAP w DahliaMatic.


Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Korzystanie z białej listy jest opcjonalne do 31 grudnia 2019 roku, a ewentualne niestosowanie się do najnowszych wymogów nie rodzi konsekwencji. Sytuacja ulegnie zmianie 1 stycznia 2020 roku, kiedy to stosowanie się do regulacji związanych z weryfikacją kontrahentów stanie się obowiązkiem. W celu uniknięcia ewentualnych problemów organizacyjnych związanych z przemodelowaniem procesów firmy, warto już teraz przygotować odpowiednie rozwiązanie systemowe.

Źródło: www.dahliamatic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top