oracle 120Siedmiu wspaniałych — z nowego badania opublikowanego przez Oracle wynika, że aby technologia była motorem zmian, potrzeba siedmiu kluczowych elementów, w tym elastyczności, wspólnej wizji środowiska cyfrowego i podejmowania decyzji w oparciu o dane.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
Nowe badanie przeprowadzone przez firmę Oracle i uczelnię WHU – Otto Beisheim School of Management dowodzi, że efektywność biznesowa wzrasta o dwie trzecie, gdy wdrożeniu odpowiedniej technologii towarzyszy siedem kluczowych elementów. Jak wynika z badania, wiele przedsiębiorstw inwestuje we właściwe technologie, brakuje im jednak kultury, umiejętności lub zachowań niezbędnych do wydobycia z nich wszystkich korzyści. Badanie wykazało, że gdy technologia jest wdrażana bez wskazanych elementów, efektywność biznesowa zwiększa się tylko o jedną piątą.

  • Efektywność biznesowa rośnie o dwie trzecie, gdy wdrożeniu technologii towarzyszą wspierająca ją kultura i długoterminowa wizja środowiska cyfrowego
  • Efektywność biznesowa wzrasta o zaledwie jedną piątą, gdy technologia jest wdrażana bez siedmiu kluczowych wspierających ją elementów
  • Badanie dowodzi, że istnieje silna korelacja między efektywnością biznesową i ogólnymi zmianami organizacyjnymi
  • Jedna trzecia szefów przedsiębiorstw z całego świata obawia się, że sposób funkcjonowania ich firm nie przyciąga utalentowanych pracowników
Wspomniane siedem elementów to: podejmowanie decyzji w oparciu o dane, elastyczność i otwartość na zmiany, kultura przedsiębiorczości, wspólna wizja środowiska cyfrowego, myślenie krytyczne i zadawanie pytań, kultura uczenia się oraz otwarta komunikacja i współpraca.

W badaniu wzięło udział 850 dyrektorów działów kadr i 5600 pracowników, których pytano o to, jak przedsiębiorstwa mogą się dostosować, aby zdobyć przewagę nad konkurencją w erze cyfrowej. Badanie wykazało, że osiągnięcie efektywności biznesowej ma newralgiczne znaczenie dla prężności działania przedsiębiorstwa i jego umiejętności dotrzymywania kroku zmianom. 42% firm odnotowało ogólny wzrost wydajności organizacyjnej po osiągnięciu efektywności biznesowej.

Tempo zmian nigdy nie było dla przedsiębiorstw ważniejsze niż w obecnej sytuacji” — powiedział Wilhelm Frost z Wydziału Organizacji Przemysłu i Mikroekonomii na uczelni WHU – Otto Beisheim School of Management. „Umiejętność dostosowywania się i prężność działania są dla firm niezwykle ważne, jeśli chcą wyprzedzić konkurencję i mieć najlepsze oferty na rynku. Umiejętność dostosowywania się oznacza lepsze wsparcie dla klientów i jest niezbędna do zaspokajania ich potrzeb. Jest to też jednak ważny element w każdym przedsiębiorstwie, które chce przyciągać i zatrzymywać pracowników dysponujących umiejętnościami pozwalającymi rozwijać firmę. Przedsiębiorstwa nieprzygotowane na niesłabnące tempo zmian nie będą po prostu w stanie rywalizować o wykwalifikowanych pracowników na współczesnym rynku cyfrowym.


Jak wynika z badania, jedna trzecia szefów przedsiębiorstw z całego świata uważa, że ich firmy nie działają obecnie w sposób ukierunkowany na przyciąganie utalentowanych pracowników lub rywalizowanie o nich. Na rynkach takich jak Indie, Brazylia i Chile odsetek ten wzrasta do ponad połowy ankietowanych. Jednocześnie jedna czwarta pracowników z całego świata stwierdziła, że obawia się o utratę pracy na rzecz maszyn.

Badanie pokazuje, że działy kadr mają szansę na wkroczenie do akcji i pokierowanie transformacją personelu, umożliwiając przy tym wydobycie z technologii korzyści w zakresie wydajności — powiedział Joachim Skura, dyrektor ds. strategii w dziale aplikacji HCM w firmie Oracle. Zbyt wiele przedsiębiorstw wdraża technologie, lecz nie integruje ich właściwie w swoje struktury. Pracownicy wciąż obawiają się rywalizacji o pracę z maszynami, podczas gdy tak naprawdę dla rozwoju przedsiębiorstwa potrzebna jest współpraca ludzi i maszyn. Przy wdrożeniu każdej technologii niezbędna jest zarówno zmiana kulturowa, jak i podniesienie kwalifikacji pracowników, aby mogli oni pracować z maszynami i technologią. To właśnie te umiejętności cyfrowe składają się na siedem elementów niezbędnych do wydobycia prawdziwych korzyści z każdej technologii i przemiany w elastyczne przedsiębiorstwo.


Badanie dotyczące elastyczności przedsiębiorstw przeprowadzono w sierpniu 2018 r. Wzięły w nim udział firmy z 23 krajów na wszystkich kontynentach, zatrudniające w pełnym wymiarze godzin co najmniej 250 pracowników.

Więcej informacji na temat siedmiu elementów, które są niezbędne, aby firma stała się elastycznym przedsiębiorstwem, można znaleźć w pełnym raporcie.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top