Technologia orężem w walce średnich firm z większymi konkurentami i głównym narzędziem rozwoju

Przedstawiciele kadry kierowniczej z europejskich średnich firm postrzegają technologię jako czynnik o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju i zapewnienia przewagi nad większymi wielonarodowymi korporacjami. Potwierdzają to wyniki badań prestiżowego programu badawczego Economist Intelligence Unit (EIU), sponsorowanego przez SAP AG. Oparto je na szczegółowych wywiadach przeprowadzonych w Europie z grupą ponad 1400 menedżerów firm średniej wielkości i instytucji publicznych (o rocznym obrocie od 20 do 500 mln USD). Rezultaty opublikowano podczas SAPPHIRE® ’06, międzynarodowej konferencji dla klientów SAP, która odbyła się w Paryżu, we Francji, w dniach 30 maja – 1 czerwca 2006 roku.
{MosModule module=GreneReklama}
Firmy średniej wielkości są potęgą na wielu rynkach Europy. Zagrożeniem dla nich jest jednak wzrost dominacji dużych konkurentów, którzy mogą wypierać je z rynku. W rezultatach badania przeprowadzonego przez EIU wyraźnie widać przekonanie kadry kierowniczej średnich firm o tym, że technologia odgrywa znaczącą rolę w strategii rozwoju oraz zapewnianiu silnych relacji z partnerami i klientami. 65 procent respondentów (ponad dwie trzecie) postrzega technologię jako krytyczny czynnik rozwoju firmy, a 70 procent wierzy, że strategia rozwoju technologicznego powinna być ściśle powiązana ze strategią biznesową. Ma to swoje odzwierciedlenie w podejmowaniu kluczowych dla firmy decyzji: 78 procent właścicieli lub członków zarządu oraz 83 procent prezesów firm jest zaangażowanych w podejmowanie najważniejszych decyzji w zakresie technologii.

„Wdrożyliśmy mySAP™ All-in-One w 1999 r. i oprogramowanie to przez cały ten czas spełnia nasze potrzeby biznesowe – mówi Robert Jan van Duijne, menedżer ds. marketingu, Majestic Product B.V. – Rozwiązanie to było i będzie ważnym elementem naszej strategii międzynarodowego rozwoju. Zapewnia nam pełny przegląd naszych wewnątrzfirmowych procesów.”

Średnie firmy koncentrują się na stałym wzroście. Firmy europejskie są szczególnie świadome tego, że aby się rozwijać, muszą zdobywać nowe rynki. Wielu przedstawicieli kierownictwa (43 procent respondentów) wyraziło swoje obawy w związku z konkurencją ze strony dużych firm, a 18 procent z nich obawia się konkurencji firm, które jeszcze nie weszły na ich rynek. Kwestia ta jest największym zmartwieniem dla kadry kierowniczej w Wielkiej Brytanii – tam 54 procent respondentów sygnalizuje zagrożenie ze strony większych firm działających na ich rynku.

Zalety firm średniej wielkości
Mimo wszystko przedstawiciele europejskich firm wciąż widzą możliwości rozwoju na coraz bardziej wymagającym rynku. Pomimo nacisków wpływowych klientów i konkurentów, średnie firmy wierzą, że ich wielkość jest zaletą. Pokładają nadzieję w stałym, optymalnym wzroście i nie uważają przejęć ani fuzji za atrakcyjne metody rozwoju. Badanie wykazało, że zdaniem mniejszych firm ich wielkość pozwala im na zachowanie lepszych i głębszych relacji z partnerami oraz klientami. Dzięki temu mogą działać w bardziej elastyczny sposób i szybciej reagować na potrzeby klientów. Około jedna trzecia badanych (ponad 33 procent) obawia się, że powiększenie ich organizacji spowoduje utratę tej zdolności.

„Wyniki przeprowadzanego badania pokazują, że pomimo wielu wyzwań, przed którymi stają firmy średniej wielkości – by wymienić tylko ustalanie cen, rozszerzanie zakresu kompetencji oraz zwiększanie konkurencyjności – wciąż pozostaje wiele miejsca na rozwój – mówi Denis McCauley, dyrektor Global Technology Research, Economist Intelligence Unit. – Istnieje też spore zainteresowanie ze strony rządów wielu krajów, które chcą stymulować wzrost średnich firm. Te firmy koncentrują się na rozwoju, który przynosi im korzyści, i dobrze wiedzą, że przemyślane strategie, także w zakresie technologii informacyjnej, zapewnią im możliwości działania na długie lata.”

Kadra kierownicza o potrzebie aktualizacji systemów i wiedzy w zakresie IT
Nie wszyscy biorący udział w badaniu przedstawiciele szczebla kierowniczego są przekonani, że systemy IT stosowane w ich firmach spełniają bieżące i przyszłe wymagania biznesowe, a paru respondentów wyraziło zaniepokojenie poziomem wiedzy ich pracowników w zakresie IT. 25 procent z nich sądzi, iż obecnie wykorzystywane w ich firmach systemy nie spełniają wymagań klientów bądź dostawców w zakresie przetwarzania, a 31 uważa, że nie są wystarczająco skalowalne, by zapewnić stały rozwój organizacji.

Omawiane badanie ujawniło także przekonanie kadry kierowniczej o tym, że umiejętności europejskich pracowników są niewystarczające, by w pełni wykorzystywać możliwości dostępnych technologii. Zdaniem 24 procent z nich umiejętności techniczne mogą stanowić istotną przeszkodę w inwestycjach w zakresie IT, 18 procent jest zaniepokojonych nieefektywnym zarządzaniem w tym obszarze, a 20 procent obawia się braku zrozumienia tych zagadnień ze strony kierownictwa wyższego szczebla.

„Gdy patrzę na badanie EIU, dostrzegam jedną czytelna informację: IT ma znaczenie! – mówi Ernie Gunst, prezes regionu EMEA NEWS w SAP. – SAP i partnerzy korzystają z ponad 30 lat doświadczeń w pracy z firmami każdej wielkości, by opracować przystępne cenowo rozwiązania dla organizacji średniej wielkości. Ogromnym wsparciem są wstępnie opracowane najlepsze praktyki branżowe, które można szybko i tanio wdrożyć.”

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top