Tempo rozwoju rynku IT nie spadnie

WNPRynek informatyczny w Polsce, jak wynika z raportu firmy badawczej PMR, będzie w bieżącym roku rozwijał się w 13-procentowym tempie. Osiągnie wartość 20,1 miliarda złotych.

{MosModule module=GreneReklama}
Na koniec 2005 r. rynek IT w naszym kraju, według PMR, był wyceniany na 17,8 mld zł, czyli o 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Ubiegły rok był kolejnym, w którym dynamika wzrostu branży nowych technologii przekraczała kilkanaście procent - czytamy w "Parkiecie".

- Polski rynek IT znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym, a rozwój rynku ma charakter stabilny i trwały - skomentował Paweł Olszynka, analityk PMR i jeden z autorów raportu.

Zwrócił uwagę, że od kilku już lat sektorem, który najchętniej łoży na IT, są duże firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. Wydatki tej grupy w 2005 r. sięgnęły 10,3 mld zł. Wieloletnie opóźnienia nadrabia administracja publiczna. W 2005 r. zainwestowała w infrastrukturę informatyczną i oprogramowanie ok. 3 mld zł (17 proc. wartości rynku). Stosunkowo niewielki udział w wydatkach na IT w Polsce (ok. 12 proc.) ma sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). - W krajach Europy Zachodniej udział MŚP w wydatkach na IT jest co najmniej dwukrotnie wyższy - stwierdził P. Olszynka.

Szybko rośnie znaczenie klientów indywidualnych. Jeszcze w 2003 r. ich wydatki stanowiły ok. 7-8 proc. wartości całego rynku, natomiast w 2005 r. wzrosły, według szacunków PMR, do ok. 12 proc. Zdaniem autorów raportu, jest to efekt poprawy sytuacji gospodarczej w kraju i stopniowego wzrostu zamożności gospodarstw domowych, w których pojawia się coraz więcej komputerów - napisał "Parkiet".

Najważniejszym trendem widocznym od kilku lat na polskim rynku IT, zdaniem firmy badawczej, jest stopniowe zmniejszanie się udziału sprzętu w całkowitej wartości rynku. Równolegle rośnie znaczenie usług, podczas gdy udział oprogramowania od pięciu lat pozostaje w zasadzie na tym samym poziomie.

Zdaniem PMR, bieżący rok dla polskiej branży IT zapowiada się bardzo dobrze. Wartość rynku przekroczy 20 mld zł, co będzie oznaczało 13-proc. wzrost wobec 2005 r. W 2007 r. dynamika nieco osłabnie, ale i tak będzie dwucyfrowa - sięgnie 11 proc. Wartość rynku IT powiększy się do 22,3 mld zł.

Źródło: www.wnp.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top