Farmacol SA przechodzi na technologię Oracle

Oracle - dostawca systemów ERP, CRM, Business IntelligenceW Centrali Grupy Farmacol zakończona została migracja wykorzystywanego tam informatycznego systemu dystrybucyjnego z bazy danych Pervasive do Oracle Database. Projekt prowadzili specjaliści firmy Polsoft Engineering - partnera Oracle Polska, która jest także autorem zintegrowanego systemu klasy ERP  PS2000 używanego w całej grupie Farmacol do obsługi jej działalności dystrybucyjnej.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 

Farmacol SA od początku swojej działalności używa do wspomagania swojej działalności zintegrowanego systemu informatycznego klasty ERP  PS2000 produkcji firmy Polsoft Engineering, partnera Oracle Polska. System służy do obsługi całokształtu działalności dystrybucyjnej firmy Farmacol, w tym zamówień, zakupów, gospodarki magazynowej, rozliczeń z kontrahentami, a także do wykonywania analiz biznesowych. W pierwotnej wersji system ten działał na bazie danych Pervasive. W związku ze znacznym wzrostem liczby klientów spółki Farmacol i użytkowników systemu, w roku 2005 została podjęta decyzja o migracji PS2000 do bazy danych Oracle. Po pomyślnym zakończeniu testów wydajnościowo-funkcjonalnych systemu w nowej wersji, dokonano migracji danych biznesowych do nowej bazy w oddziale Farmacol SA. w Tarnowie oraz Cefarm Wrocław. Obecnie zakończyła się podobna migracja w Centrali Farmacol SA. W procesie konfiguracji systemu i strojenia bazy danych wzięli również udział specjaliści z Oracle Expert Services oraz KLK Sp. z o.o.

"Dotychczas używana technologia stawała się coraz większym ograniczeniem w dalszym rozwoju działalności naszej firmy. Centralizacja przetwarzanych danych, wzrost ilości rejestrowanych operacji i wymagań użytkowników spowodował konieczność migracji dotychczas używanych aplikacji do nowego, bezpiecznego i skalowalnego środowiska bazy danych. Technologia Oracle pozwoliła nam na zwiększenie wydajności naszych systemów, zapewniła wyższy poziom bezpieczeństwa, a nade wszystko pozwala się elastycznie skalować, odpowiednio do potrzeb naszej firmy" - mówi Bogusław Kobic, Dyr. ds. Informatyki w Farmacol SA.


Proces migracji został przeprowadzony przez specjalistów Polsoft Engineering, zaś jego zwieńczeniem były dokładne testy w których uruchamiano kilkanaście różnych procesów biznesowych, charakterystycznych dla codziennej działalności firmy Farmacol.


"Wybraliśmy bazę Oracle, gdyż ta technologia zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa transakcji oraz wspiera stosowany przez nas model przetwarzania centralnego w czasie rzeczywistym. Oracle zapewnia także doskonałe mechanizmy zarządzania, backupu oraz wysoki stopień dostępności systemu. Wszystkie te elementy są bardzo ważne dla firmy takiej jak nasza, pracującej w trybie 24x7" – dodaje Bogusław Kobic.

Źródło: Oracle Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top