ARIS Risk Portal w Banku BPH

IDS ScheerBank BPH zakończył implementację rozwiązania ARIS Risk Portal firmy IDS Scheer do kontroli swojego ryzyka operacyjnego. To pierwsze w Polsce wdrożenie tego rozwiązania.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 

Działalność banków z uwagi na rosnącą złożoność ich organizacji musi być oceniania także pod kątem ryzyka operacyjnego, które staje się równie istotne jak ryzyko związane z czynnikami finansowymi. Do takiego wniosku doszedł Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (Basel) nie tylko opracowując wytyczne związane z identyfikacją i zarządzaniem ryzykiem kredytowym, operacyjnym i rynkowym, ale także zrównując rangę zarządzania tymi ryzykami.

Banki od dawna starały się minimalizować ryzyko operacyjne poprzez wdrażanie procedur kontrolnych czy eliminację błędów transakcyjnych. Zalecenia Basel sprawiły, że muszą zaimplementować całościowe rozwiązania wspierające kontrolę ryzyka operacyjnego. Ponieważ nie ma ono charakteru finansowego, systemy umożliwiające jego minimalizację muszą obejmować wszystkie aspekty działania banku. Jednym z takich rozwiązań jest ARIS Risk Portal firmy IDS Scheer – jego metodyka została dostosowana do wymogów Komitetu Bazylejskiego.  

Jak wszystkie produkty z flagowej rodziny ARIS firmy IDS Scheer, ARIS Risk Portal skoncentrowany jest na procesach, zarówno przy wdrażaniu koncepcji zarządzania ryzykiem operacyjnym, jak również w późniejszym zarządzaniu tym ryzykiem. Wykorzystuje zdefiniowane w banku procesy do identyfikacji ryzyka – zastosowanie tego narzędzia umożliwia uzyskanie mapy ryzyka i dokonywanie jego przeglądu z równych perspektyw: związanych z obsługą klienta (front office), obsługą wewnętrzną (middle i back office) czy z dowolnym poziomem szczegółowości - procesów, podprocesów, zadań, działań lub czynności.

- Zdecydowaliśmy się na implementację ARIS Risk Portal, bo od kilku lat korzystamy z powodzeniem z innych narzędzi tej rodziny, za pomocą których opisaliśmy nasze procesy biznesowe. Logicznym więc krokiem było zastosowanie tej technologii także do monitorowania ryzyka operacyjnego. Odbiorcami informacji z tego systemu będą głównie oficerowie ds. ryzyka operacyjnego ulokowani w różnych obszarach banku. Będą przekazywać te informacje zarządowi banku, dlatego fakt, że będą się posługiwać jednym narzędziem, jest dla nas bardzo cenny. Jeśli każdy dział raportuje we właściwy dla niego sposób, trudno te indywidualne prezentacje i wykresy scalić – wówczas kompletne raporty częściowe nie dają kompletnego raportu całościowego. Natomiast jednolite rozwiązanie pozwala na uzyskanie spójnego obrazu ryzyka operacyjnego – wyjaśnia Karol Pik, dyrektor Departamentu Organizacji i Zarządzania Procesami w Banku BPH.

- Z zadowoleniem konstatujemy, że po pierwszych doświadczeniach posługiwania się narzędziami ARIS nasi klienci coraz częściej zaczynają się interesować nowymi rozwiązaniami z tej rodziny. Bank  BPH jest w prawdziwej awangardzie, bo to pierwsza instytucja finansowa w Polsce, która  zdecydowała się na wdrożenie tego rozwiązania. ARIS Risk Portal jest w stanie wskazać nie tylko na lokalizację konkretnego ryzyka, ale i na okoliczności jego powstawania. Teraz Bank BPH będzie mógł nie tylko kontrolować ryzyko operacyjne, ale i przeprojektowywać poszczególne procesy i procedury w kierunku jego obniżenia  – mówi Daniel Orzałkiewicz, dyrektor sprzedaży BPM w IDS Scheer.

Uruchomienie aplikacji ARIS Risk Portal i szkolenia użytkowników w Banku BPH zajęły konsultantom IDS Scheer 6 miesięcy – od lipca do grudnia 2006 r. Analizę procesów pod kątem ryzyka operacyjnego i zarządzania nim Bank BPH wykonuje samodzielnie.

- Warto zainwestować w narzędzia ARIS – ta inwestycja procentuje w wielu obszarach. Nam udało się zrobić porządki w procesach. Znajomość zasobów krytycznych pomogła nam z kolei zbudować plany ciągłości działania, które muszą bazować na opisanych procesach. Współpracę z firmą IDS Scheer oceniam pozytywnie.  Dostaliśmy dokładnie takie rozwiązanie, jakiego oczekiwaliśmy – mówi Karol Pik.

Źródło: www.ids-scheer.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top