Systemy ERP w branży dystrybutorów sprzętu  AGD/RTV

Wydatki dystrybutorów sprzętu na oprogramowanie rosną, lecz impulsem jest chęć dostosowania do potrzeb rynku, a nie napływ funduszy unijnych

Polscy dystrybutorzy sprzętu AGD/RTV wdrażają systemy ERP, ale robią to niemal wyłącznie za własne pieniądze. Uzyskanie środków na ten cel z Unii Europejskiej graniczy z cudem – mówią przedstawiciele tej branży.


Z badania przeprowadzonego przez wrocławski Instytut KerallaResearch we współpracy z firmą IBS Polska wynika, że 38% firm RTV/AGD ma już wdrożony system do zarządzania firmą klasy ERP, systemu nie posiada 57% ankietowanych. Prawie 60% firm korzystających z zalet ERP wdrożyło go ponad 2 lata temu (badanie prowadzono w grudniu i styczniu tego roku na próbie 95 największych firm tej branży).

Co interesujące zakup tak drogiego, ale niezbędnego w tej branży narzędzia, przedsiębiorcy sfinansowali głównie ze środków własnych – wskazała, tak absolutna większość - 81 proc. ankietowanych. W gronie przedsiębiorstw obecnie wdrażających ERP tylko jedna wskazała, że udało jej się zdobyć dofinansowanie pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.

Wydatki dystrybutorów sprzętu AGD/RTV na oprogramowanie rzeczywiście w Polsce rosną, lecz jak się okazuje, impulsem jest chęć dostosowania do potrzeb rynku oraz dobra koniunktura gospodarcza, a nie napływ funduszy unijnych.

Wyniki te nie odbiegają, od tego co dzieje się w zbadanej, także we współpracy z firmą IBS Polska, branży elektrotechnicznej. Badanie przeprowadzone na próbie 100 firm tego sektora wykazało, że tylko 14% czyli 6 firmom udało się pozyskać pieniądze z funduszy unijnych na system. Pozostali finansowali zakup z własnej kieszeni.

Jak tłumaczyć tak niski odsetek, skoro słyszymy o rzece pieniędzy przeznaczanej na informatyzację firm? Sami ankietowani wskazywali na bardzo skomplikowane procedury towarzyszące staraniom o pieniądze z Unii oraz niezwykle długi czas oczekiwania na środki, dlatego woleli wziąć te inwestycje na siebie, żeby po prostu nie wypaść z rynku.

Firmy tego sektora można określić, jako samodzielne i względnie niezależne w procesie decydowania o inwestycjach na informatyzację. Tylko 3,1% badanych było do tego zobligowana przez firmę-matkę (koncern). Samodzielnie o wyborze dostawcy systemu decydowało, aż 84% badanych, a 75% także na etapie wdrożenia nie wspierało się zewnętrznymi siłami. Inaczej postąpiło tylko 3% ankietowanych, które na etapie decydowania o dostawcy ERP wspierała się zewnętrznym audytorem.

O kondycji branży świadczy fakt, że systemy ERP wdrażają zarówno gracze sieciowi, hurtownie, a także sklepy Internetowe rozwijające się w bardzo szybkim tempie. W Polsce rynek obrotu sprzętem AGD i RTV podzielony jest między: wielkopowierzchniowe sieci handlowe, grupy zakupowe – zrzeszające się regionalne hurtownie dysponujące najczęściej sieciami sklepów oraz firmy z siecią sprzedaży detalicznej i hurtownie niezrzeszone.

Na polskim rynku dystrybucji oprócz elektromegamarketów, grup zakupowych i sieci handlowych istnieje jeszcze około tysiąca podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem – hurtowym bądź detalicznym sprzętu AGD/RTV. Wiele z nich to niewielkie punkty o małym zatrudnieniu (do 10 osób) i obrotach (poniżej 1 mln PLN. Jak wynika z naszej analizy przypada na nich ok. 7 proc. udziału w rynku sprzedaży RTV/AGD. 

Większość, bo 87% przedsiębiorstw postawiła na zakup systemu gotowego. W tej grupie szukano dostawcy systemu ERP stosunkowo krótko, bo do 6 miesięcy (79%). Od siedmiu miesięcy do roku szukało dostawcy – 8,3% badanych. Dłużej niż rok szukało dostawcy 12,5% badanych. Wśród źródeł, z których pozyskiwane są informacje o dostawcach i systemach informatycznych klasy ERP prym wiedzie Internet. Dla co drugiego badanego to pierwsze i najważniejsze źródło wiedzy (53,1%). Zerowe wskazania uzyskały rankingi i opracowania, jako źródło informacji o systemach.

Źródło: www.keralla.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top