Co pięćdziesiąta firma IT inwestuje w badania

 W Polsce działa ok. 50 tysięcy firm informatycznych. Jednak aktywność badawczo-rozwojowa (B+R) jest prowadzona tylko przez tysiąc z nich. Jeśli prowadzą badania, to przeważnie by rozwijać systemy ERP i pokrewne.

Według ocen firmy analitycznej DiS prace B+R w branży prowadzi elitarna grupa około 1000 firm, zatrudniając blisko 19 tys. osób specjalizujących się w rozwoju produktów i prowadzeniu wielu innych ciekawych projektów badawczych.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 

DiS wyselekcjonował spośród tysiąca przedsiębiorstw listę 75, które wadzą najbardziej zaawansowane prace B+R. Ci najwięksi zatrudniają łącznie ponad 8 tys. badaczy.

Łączna roczna wartość nakładów na działalność B+R w 75 badanych firmach wynosiła w 2006 r. 852,8 mln zł. Z tego firmy polskie wydały 322,4 mln zł, a zagraniczne 530,4 mln zł.

Podane liczby warto porównać ze środkami finansowymi zarządzanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczanymi na działalność B+R. Całkowita wartość tych kwot w 2006 r. wynosiła ok. 3,3 mld zł, z czego np. na projekty badawcze i celowe w dziedzinie wszystkich nauk technicznych wydatkowano ok. 537,6 mln zł.

Segmentację obszarową celów działalności B+R przeprowadzono metodami czynnika dominującego. W tym ujęciu o klasyfikacji decydował szczegół, uzasadniający gospodarczo prowadzenie określonego typu działalności. Mógł być nim zarówno element technologiczny, aplikacyjny, branżowy, jak i usługowy.

Zdecydowanie najbardziej popularnym celem badań w analizowanych przypadkach były aplikacje ERP i pokrewne, takie jak obsługa finansów czy BI (razem 17 przypadków firm na 75 badanych). Drugim co do popularności celem aktywności B+R okazała się telekomunikacja (10 przypadków, przy największym zatrudnieniu badaczy), trzecim zaś media i rozrywka (9), w której to dziedzinie prowadziło badania tyle samo podmiotów, co w technologiach systemowych.

Segment mediów i rozrywki jest też trzecim w kolejności celem prac B+R pod względem liczby zatrudnianych specjalistów. Tematyka technologii systemowych zajmuje pod tym względem dopiero piąte miejsce.

Ranking miast Polski pod względem liczby pracujących w badanych firmach przeprowadzono z uwzględnieniem danych o zatrudnieniu w konkretnych oddziałach pionów B+R analizowanych 75 firm. Takie podejście ujawniło, że Kraków jest w Polsce najbardziej popularnym jeśli chodzi o sumaryczną wielkość zatrudnienia w działach B+R analizowanych firm (24,7 proc., 2040 osób), przy drugiej w kraju liczności tych, które właśnie tutaj wybrały swoją lokalizację (14).

Warszawa zatrudnia nieco mniej pracujących o badanym profilu (22,4 proc. - 1848 osób), przy czym na lokalizację swoich działów badawczych zdecydowało się tutaj ponad dwa razy więcej firm (30), niż w Krakowie.

Style organizacji badań prowadzonych przez firmy krajowe i zagraniczne nieco różnią się od siebie. Firmy krajowe prowadzą prace B+R zazwyczaj na potrzeby własne, żeby ulepszyć swoje produkty i usługi. Pojawiają się też projekty finansowane przez UE, które są zlecane firmom.

Firmy krajowe rzadziej współpracują ze sobą przy pracach badawczo-rozwojowych nakierowanych na tworzenie nowych produktów. Wyjątkiem są prace finansowane przez UE, która w wielu przypadkach taką kooperację po prostu wymusza.

Firmy zagraniczne dość często, dla obniżenia kosztów, wzajemnie zlecają sobie prace B+R. Coraz częściej też tworzą specjalne podmioty, które są wspólnym przedsięwzięciem kapitałowym nawet konkurujących ze sobą firm.

Już teraz krajowi specjaliści stali się lepiej widoczni w pewnych niszach produktów i oprogramowania, w które zainwestowali zagraniczni sponsorzy. Ich inwestycje zdominowały takie dziedziny prowadzonych w Polsce badań, jak rynek CAD-GIS, telekomunikacja, media i rozrywka, czy technologie systemowe. Znacznie mniejszy jest wkład inwestorów międzynarodowych w krajowy rozwój systemów zarządzania przedsiębiorstwami (w tym ERP), energetyki oraz sektora publicznego.

Źródło: www.wnp.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top