MSR i MSSF dla Grupy Maspex Wadowice

Grupa Maspex Wadowice, lider na rynku producentów soków, nektarów i napojów, a także makaronów oraz największy producent produktów instant w Europie Środkowo-Wschodniej, powierzyła ICG Wdrożenia SAP zadanie implementacji w systemie ERP SAP Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF). Projekt został zakończony w czerwcu br.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 


Celem wdrożenia było zastosowanie w całej Grupie Maspex Wadowice jednolitych standardów rachunkowości przy zachowaniu ewidencji opartej o Ustawy o Rachunkowości, które obowiązują w poszczególnych krajach. Efektem prac było uzyskanie jednostkowych sprawozdań finansowych spółek zlokalizowanych w poszczególnych krajach w dwóch wersjach: w wersji MSR i w wersji z lokalnymi uwarunkowaniami prawnymi, a ponadto automatyzacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Maspex Wadowice według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Projekt obejmował 4 kraje.

Źródło: www.icg.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top