Tax Technology Team w Deloitte

 W Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte rozpoczął działalność zespół Tax Technology. To pierwsza wśród firm „Wielkiej Czwórki” grupa ekspertów specjalizujących się w projektowaniu i tworzeniu rozwiązań informatycznych wspierających rozliczenie i raportowanie podatków w systemach finansowo-księgowych i systemach klasy ERP.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 


Narzędzia i systemy informatyczne to współcześnie jeden z istotniejszych instrumentów prowadzenia polityki podatkowej firm, wspierający procesy rozliczenia i raportowania zobowiązań podatkowych. Jednocześnie, w obecnej sytuacji ekonomicznej, narzędzia informatyczne stają się także ważnymi instrumentami planowania i optymalizowania obciążeń finansowych, w tym tych o charakterze podatkowych. Niestety, konfiguracja systemów IT często nie odzwierciedla wymogów prawa podatkowego lub oczekiwań użytkowników w zakresie obsługi rozliczeń podatkowych, co stanowić może czynnik kreujący dodatkowe ryzyka fiskalne. Równolegle, także władze skarbowe dostrzegając rosnące znaczenie informatyki, skłaniają się do stosowania bardziej wyrafinowanych metod wykrywania nieprawidłowości podatkowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Uwzględniając powyższe tendencje, eksperci z zespołu Tax Technology specjalizują się w konfiguracji systemów IT oraz opracowywaniu dedykowanych rozwiązań systemowych, wspomagających procesy rozliczenia i raportowania podatków w systemie oraz w prowadzeniu świadomej polityki finansowej. Zespół zajmuje się także tworzeniem narzędzi informatyczno-podatkowych, obsługujących procesy podatkowe nie uwzględniane w żadnych, standardowych systemach finansowych. Ponadto doradza w zakresie mechanizmów e-gospodarki związanych z podatkami, w tym podpisem elektronicznym i elektronicznymi deklaracjami. Ważnym instrumentem w projektowaniu i tworzeniu rozwiązań wspierających rozliczenia jest także przeprowadzanie elektronicznych przeglądów podatkowych skoncentrowanych na konfiguracji systemów finansowych oraz przeglądach danych uzyskiwanych z takich systemów.

W grupie stworzonej w ramach Działu Doradztwa Podatkowego Deloitte znaleźli się specjaliści zarówno z dziedziny IT, jak i doradztwa podatkowego, którzy kompleksowo opracowują rozwiązania dotyczące funkcjonalności podatkowych wdrażanych w systemach finansowo-księgowych i systemach ERP. Powstanie tej grupy jest elementem szerszej strategii Deloitte zmierzającej do poszerzenia spektrum usług doradztwa podatkowego – podsumowuje Krzysztof Moczulski Partner Deloitte w dziale doradztwa podatkowego.

Źródło: www.deloitte.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top