Core Leasing System z udziałem Optima Partners

Firma konsultingowa Optima Partners doradza Raiffeisen Leasing Polska S.A. podczas wdrożenia systemu core leasingowego, nowego systemu finansowego oraz rozbudowy systemu sprzedażowego. Jest to pierwsze tego typu wdrożenie w Polsce, obejmujące wdrożenie systemu przygotowanego specjalnie dla potrzeb działalności leasingowej.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 

System ten pozwoli efektywniej zarządzać procesami biznesowymi Raiffeisen Leasing Polska S.A.. Raiffeisen-Leasing Polska S.A. finansuje wszelkie środki trwałe, od samochodów osobowych poprzez specjalistyczne środki transportu, maszyny i urządzenia, linie technologiczne, sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, na nieruchomościach skończywszy. Posiada 10,27-procentowy udział w rynku leasingu w Polsce, wśród 38 firm leasingowych zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Leasingowych.

Raiffeisen Leasing Polska S.A. przygotowuje dla swoich klientów oferty uwzględniające indywidualne preferencje, ryzyko związane z transakcją oraz aktualny poziom stóp procentowych na rynku finansowym. Firma zdecydowała się na optymalizację i wdrożenie systemu core leasingowego w związku z dynamicznym rozwojem.

Jest to dla nas bardzo duże wyzwanie. We wdrożenie zaangażowanych jest ponad 40 pracowników Raiffeisen Leasing, 3 dużych dostawców systemów informatycznych. Całość obejmuje 5 głównych projektów spiętych programem Core Leasing System. Realizacja całego programu planowana jest na okres 1,5 roku – mówi Waldemar Hlebowicz, Dyrektor Zarządzający.

Optima Partners doradza Raiffeisen Leasing Polska S.A. na dwóch etapach. - W 2007 roku Optima Partners doradzała Raiffeisen Leasing Polska S.A. na etapie analizy procesów biznesowych – mówi Mariusz Pawłowski, Partner w firmie Optima Partners.

W 2008 roku podpisaliśmy kolejną umowę dotyczącą współpracy przy wdrożeniu systemu ERP, zgodnie ze standardami firmy Optima Partners obejmującą monitorowanie procesu wdrożenia od projektu systemu core leasingowego poprzez jego testowanie, analizę modyfikacji, weryfikację oraz monitoring.

System wdrażany przy wsparciu Optima Partners ma wspierać cały cykl życia umowy leasingowej. System rozpoczyna działanie od momentu podpisania umowy leasingowej. Koordynuje i monitoruje wystawianie rat czy monitów odsetek, wprowadzanie zmian, dokonuje obliczeń o umowach wpływających, kończących się czy nieuregulowanych. Po analizie wymagań firmy Raiffeisen Leasing ustalono również, że system powinien monitorować sprzedaż i rentowność, zawierać informacje o przedmiotach leasingu – samochodach i nieruchomościach, znajdujących się w ofercie Raiffeisen.

Źródło: www.optimapartners.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top