MACROLOGIC - Systemy ERP, MRP, CRM, Zarządzanie zasobami ludzkimiPrzychody ze sprzedaży Grupy Macrologic wyniosły 14,19 mln zł. Macrologic wypracował w pierwszych trzech miesiącach roku 2009 r. 3,8 mln zł zysku operacyjnego. Dla porównania rok wcześniej było to odpowiednio 11,69 i 1,716 mln zł. Zysk netto w pierwszym kwartale wyniósł 3,0 mln zł i wzrósł o 138%.

 

 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 


Pierwszy kwartał roku 2009 okazał się najlepszym pierwszym kwartałem w 20–letniej historii Grupy. Pomimo niepokojących sygnałów gospodarczych spółka udowodniła, że rynek na którym działa, grupa klientów na której jest skoncentrowana oraz stosowane zasady zarządzania, są silną stroną Spółki i Grupy. Grupa Macrologic osiągnęła 21%-owa dynamikę sprzedaży skonsolidowanej. Szczególne zadowolenie budzi poprawa rentowności, która została obiecana akcjonariuszom. Wartość pozyskanych nowych kontraktów jest o 40% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa nie doświadcza zatorów płatniczych. Analiza portfela projektów pozwala sądzić, że perspektywy Grupy na rok 2009 są pozytywne, stabilne i zgodne z celami Zarządu.

Źródło: www.macrologic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top