IFS i SAAB  - strategiczni partnerzy

 Firma Saab podpisała umowę o partnerstwie strategicznym, w ramach której rozwiązanie klasy ERP IFS Applications stanie się częścią oferty wsparcia technicznego realizowanego przez firmę. Pierwszy duży kontrakt zawarty w ramach współpracy partnerskiej dotyczy kompleksowego wsparcia informatycznego dla obsługi technicznej systemu lotniczego samolotu szkoleniowo-bojowego SK60

 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 

W ramach zawartej umowy, dział wsparcia technicznego Saab, oprócz wykorzystania systemu IFS Applications dla potrzeb wewnętrznych, zaoferuje swoim klientom różnorodne modele biznesowe obejmujące usługi związane z informatyką i zarządzeniem informacją. Dzięki temu firma Saab, pełniąc rolę integratora wsparcia technicznego będzie mogła, we współpracy z IFS, wdrażać odpowiednie rozwiązania u klientów, świadczyć usługi jako dostawca aplikacji oraz zarządzać procesami przy wykorzystaniu swoich własnych systemów wewnętrznych.

Klienci działający w sektorach takich jak lotnictwo cywilne, bezpieczeństwo i obrona coraz częściej wymagają kompleksowych rozwiązań obejmujących obsługę techniczną, naprawy i remonty (MRO) w całym cyklu eksploatacji produktu. Tego typu rozwiązania są coraz częściej oferowane przez producentów. Oprócz swoich własnych produktów i systemów, firma Saab wykorzystuje również produkty innych firm, przez co wymagania klientów związane z usługami wsparcia informatycznego rosną. Przykładem jest tutaj kontrakt o wartości 900 milionów koron szwedzkich, w ramach którego Saab, jako dostawca, jest odpowiedzialny za zabezpieczenie logistyczne, w tym obsługę techniczną wszystkich samolotów SK 60 służących w Szwedzkich Siłach Zbrojnych. Ponadto firma Saab ma za zadanie zagwarantować pełna gotowość techniczną samolotów SK 60, a także zapewnić ich dostępność zgodną z wymogami szwedzkiego lotnictwa wojskowego.

Rozważamy szereg możliwości współpracy z władzami wojskowymi i cywilnymi, jak również pracujemy nad określeniem ram współpracy z IFS tak, aby połączyć nasze działania w zakresie rozwoju, sprzedaży i marketingu. Według naszych szacunków wartość rynku dla usług i produktów związanych ze wsparciem technicznym, naprawami i remontami w ciągu następnych 10 lat wyniesie od 1,6 - 3 miliardów koron szwedzkich – mówi Göran Kristoffersson, dyrektor ds. rozwoju w Saab Aerotech.

Najprostsza forma usług wsparcia technicznego, świadczonych przez firmy zewnętrzne to umowa zawierana w ramach tzw. umowy PBL (Performance Based Logistics). W Szwecji często używany jest termin Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP). Klient - użytkownik płaci na przykład za godzinę lotu i nie musi posiadać swojej własnej organizacji obejmującej warsztaty, personel techniczny, magazyny części zamiennych oraz usługi informatyczne i transportowe, co skutkuje obniżeniem kosztów i zwiększeniem elastyczności działania, ponieważ usługodawca (a często jednocześnie producent) może wykorzystać swoje specjalistyczne kompetencje, aby odnosić korzyści biznesowe.

To pierwszy duży projekt w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego z udziałem szwedzkiego sektora obronnego, w którym uczestniczymy. Nad podobnymi rozwiązaniami współpracujemy już od dawna z siłami zbrojnymi Wielkiej Brytanii i USA. Teraz we współpracy z firmą Saab możemy zaoferować sprawdzone rozwiązania, które będą mogły być wykorzystywane w przyszłych przedsięwzięciach typu PPP w Szwecji. Oferowane przez nas rozwiązania przyczyniają się do poprawy wydajności pracy i oszczędności – powiedział Glenn Arnesen, dyrektor zarządzający IFS Scandinavia.

Rozwiązanie ERP IFS Applications dla lotnictwa i sektora obrony składa się z ze standardowych modułów wspierających kompleksową obsługę techniczną, naprawy i remonty (MRO) oraz zarządzanie flotą w strukturach obronnych, firmach specjalizujących się w obsłudze remontowej, a także u producentów oferujących obsługę techniczną opartą na danych resursowych sprzętu (PDM). System IFS Applications dla sektora obrony został zaprojektowany tak, aby spełniać indywidualne wymagania wynikające z prowadzenia obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO) oraz usprawniać zarządzanie flotą i łańcuchem dostaw.

Klientami firmy IFS w sektorze lotnictwa i obrony są organizacje podległe ministerstwom obrony Wielkiej Brytanii, Norwegii i USA oraz konsorcjum Eurofighter. Rozwiązania MRO wykorzystują takie firmy jak Finnair, Bristow Helicopters, Aero-Dienst GmbH, Hawker Pacific oraz Jet Turbine Services. Poza tym, firma IFS dostarcza rozwiązania dla wiodących producentów sprzętu (OEM’s) takich jak Lockheed Martin, General Dynamics, BAE Systems, Saab oraz GE Transportation. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.ifsdefence.com

Źródło: www.ifs.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top