Business IntelligenceOprogramowanie ERP o najwyższej użyteczności

HansaWorld EnterpriseBadania opublikowane przez szwedzką firmę konsultingową, które miały na celu porównanie międzynarodowych pakietów ERP, takich jak HansaWorld Enterprise, Agresso, Maconomy, Microsoft Dynamisc NAV, SAP czy Visma, pokazały, że użyteczność oprogramowania biznesowego ma bezpośrdeni wpływ na poziom rentowności firm.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 

Biorąc pod uwagę statystyki i analizy finansowe muszę przyznać, że wzrost użyteczności oprogramowania biznesowego jakie wprowadziliśmy, skutkuje w redukcji kosztów firmy nawet do 700.000 EUR rocznie - mówi Filip Ekstrand, konsultant rozwiązań biznesowych i informatyk strategiczny w firmie Advince.

Niezwykle ważną kwestią przy użytkowaniu biznesowych systemów informatycznych jest poczucie, że użytkownicy potrafią panować nad tym co robią w systemie. Często jednak bywa tak, że typowe rozwiązania informatyczne funkcjonują w sposób zupełnie niezrozumiały dla użytkownika lub w sposób taki, który burzy ich rutynowe wykonywanie czynności. Prawdziwa walka toczy się o to, by stworzyć system prawdziwie intuicyjny i umożliwiający użytkownikowi pełną kontrolę nad tym co robi

Pomiar Użyteczności Oprogramowania (The Software Usability Measurement) wykorzystywany przez przedsiębiorstwo Advince, które stworzyło podstawy tego rodzaju badań, jest niezawodną metoda oceny jakości użytkowania oprogramowania z punktu widzenia użytkownika ostatecznego.

Powód, dla którego użyteczność oprogramowania stała się tak istotna, to pojawienie się nowych grup użytkowników - użytkowników, którzy nie są ekspertami i potrzebują systemu prostego w obsłudze - twierdzi Nigel Claridge, konsultant ds. użyteczności oprogramowania w Advince.

Blisko 600 użytkowników wzięło udział w badaniach użyteczności systemu i ich opinie na temat różnych aspetków oprogramowania złożyły się na końcowy rezultat badań.

Badania pokazały jednoznacznie, że system HansaWorld Enterprise otrzymał najlepesze noty.

Podczas, gdy średnio oceniano systemy na 50 punktów, rozwiązania HansaWorld Enterprise otrzymały puntków 66, a druga z kolei firma zaledwie 56.

Źródło: www.hansaworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top