BCC parnterem kopleksowego upgrad`u SAP ERP

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., lider rynku farmaceutycznego w Polsce, zdecydował się skorzystać ze wszechstronnego wsparcia BCC w rozpoczętym w maju br. przedsięwzięciu upgrade systemu SAP ERP – z wersji 4.6C do wersji SAP ECC 6.0.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 

Upgrade dotyczy szerokiego zakresu funkcjonalności SAP wykorzystywanych w firmie – od finansów, środków trwałych, treasury, przez kontroling, gospodarkę materiałową i remontową, planowanie produkcji, zarządzanie jakością, po sprzedaż i dystrybucję. Upgrade’m objęte jest również tzw. jądro techniczne systemu (moduł Basis), wraz z migracją na nowoczesny standard kodowania znaków Unicode.

Rolą BCC jest wszechstronne wsparcie pracowników GlaxoSmithKline w zakresie technologicznym i aplikacyjnym SAP, łącznie ze współkierowaniem przedsięwzięciem, realizowanym przez zespoły złożone z pracowników GlaxoSmithKline oraz konsultantów BCC. Planowany termin udostępnienia użytkownikom nowej wersji SAP ERP to luty 2010 r.

Wsparcie projektu upgrade do wersji SAP ERP 6.0 to kolejny etap długoletniej współpracy producenta farmaceutyków z BCC. Już w latach 1996-1997 konsultanci BCC uczestniczyli we wdrożeniu SAP w ówczesnej Polfie Poznań – było to jedno z pierwszych wdrożeń SAP w kraju. W kolejnych latach BCC wspierało GlaxoSmithKline w licznych projektach związanych z SAP, w tym m.in. we wdrożeniu i rozwoju SAP HR.

Źródło: www.bcc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top