ABG na drodze do unijnego serwisu CORDIS

ABGW wyniku procedury przetargowej oznaczonej symbolem „10017 CORDIS lot C”, ABG - jako jedna czterech konkurujących ze sobą firm - podpisała 22 lipca 2009 roku umowę ramową z Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnoty Europejskiej.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 

Zawarte przez ten Urząd umowy z ABG i trzema innymi dostawcami obowiązywać będą przez jeden rok z możliwością trzykrotnego przedłużenia, każdorazowo na okres jednego roku. Wynika z tego, że kontrakt z ABG może trwać maksymalnie 4 lata.

Celem konkurencyjnych umów ramowym jest ustalenie warunków dla szczegółowych zamówień- kontraktów, które mogą być uzyskane w czasie trwania umowy ramowej. Poszczególne zamówienia-kontrakty będą określały dokładne warunki realizacji iceny. Kontrakty szczegółowe zawarte na podstawie ważnych umów ramowych będą przyznane każdorazowo po procedurze oceny warunków i cen poszczególnych ofert otrzymanych od 4 dostawców ,którzy mają podpisane umowy ramowe. Całkowity budżet na kontrakty trwające maksymalnie 4 lata zawiera się pomiędzy 1,6 a 2,8 mln euro.,br.,br. Pierwszy kontrakt ABG z instytucją europejską dotyczył wdrożenia, które zrealizowaliśmy Agencji Ochrony Zewnętrznych Granic Unii Europejskiej FRONTEX. Tak więc Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnoty Europejskiej jest już naszym drugim klientem na tym rynku.

CORDIS (Community Research and Development Information Service) czyli Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest interaktywną platformą informacyjną uzupełnianą na bieżąco o aktualności, postępy i inicjatywy w zakresie badań i rozwoju w Europie. Jest oficjalnym źródłem wiedzy i miejscem publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). Został utworzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnoty Europejskiej, aby ułatwić przedsiębiorcom i naukowcom udział we wspólnotowej działalności badawczej.

Na portal CORDIS składa się blisko 230 tys. stron WWW, ponad 180 serwisów, dziesięć własnych baz danych zawierających ponad 300 tys. rekordów, dodatkowe zewnętrzne bazy danych i usługi pokrewne. Oferuje ok. 50 tys. dokumentów do pobrania oraz system automatycznego powiadamiania pocztą o aktualizacji zasobów informacji.

Źródło: www.abg.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top