Hogart rozpoczął wdrożenie najnowszej wersji oprogramowania finansowego Infor FMS SunSystems w kancelarii prawniczej Wardyński i Wspólnicy. Projekt obejmuje zaktualizowanie dotychczas użytkowanego oprogramowania Infor FMS SunSystems do wersji 5.3 oraz narzędzia Vision klasy Business Intelligence do wersji Infor PM Query&Analysis 10. Zakończenie projektu jest planowane na styczeń 2010 r.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 

Wardyński i Wspólnicy jest jedną z największych niezależnych polskich firm prawniczych. Od wielu lat kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest uznawana za lidera w wielu obszarach prawa. Obecnie w firmie jest 22 wspólników oraz 110 współpracujących z nimi prawników, którzy świadczą szeroko rozumiane doradztwo prawne dla polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych.

Wardyński i Wspólnicy użytkuje oprogramowanie SunSystems wdrożone przez Hogart od 2003 r. w zakresie modułów Finanse, Środki Trwałe, Wielowalutowość i Raportowanie realizowane poprzez narzędzie Vision. W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz przeprowadzoną reorganizacją jej struktury, kancelaria Wardyński i Wspólnicy zadecydowała o zaktualizowaniu dotychczas użytkowanej wersji oprogramowania SunSystems do najnowszej, dostępnej na rynku polskim. Aktualizacja dotyczy wszystkich użytkowanych modułów. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zaktualizowany moduł kasowy oraz moduł home-banking – narzędzia ściśle zintegrowane z SunSystems. Wdrożenie obejmie również integrację z systemem płacowym RBPayroll oraz time@work – oprogramowaniem automatyzującym procesy związane ze sprzedażą usług.

Nowa wersja SunSystems pozwala użytkownikom na szereg następujących usprawnień: wygodniejszy interfejs użytkownika, optymalizacja informacji na ekranie poprzez zastosowanie odmiennych formatek w zależności od grupy użytkowników i typu transakcji, zwiększenie ergonomii pracy poprzez stosowanie szablonów np. do zakładania nowych kont i kontrahentów, zwiększenie możliwości przeglądania danych, np. mechanizm eksploracji zagregowanych danych na zestawieniu z przejściem do szczegółów w kolejnym, czy graficzna forma wydruków w pełni modyfikowalna do potrzeb użytkowników. W ramach projektu wykonane zostaną m.in. reparametryzacja struktury analitycznej firmy w grupie, obsługa kosztów dla produkcji w toku, powstanie również baza konsolidacyjna do raportowania zarządczego.

System zostanie zainstalowany na platformie WindowsServer 2003 w oparciu o bazę danych MS SQL 2005.

Źródło: www.hogart.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top