Milion w Rozumie – czy tyle wystarczy?

 Spowolnienie w światowej gospodarce spowodowało, że nawet sąsiadujące ze sobą firmy produkcyjne mogą znajdować w skrajnie różnych warunkach. W Polsce, w stosunku do krajów Starej Unii, koszty pracy są relatywnie niskie, co przekłada się na niższe koszty produkcji. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym jest wysoki kurs wymiany Euro.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 

Korporacje, w poszukiwaniu oszczędności skupiają swoją uwagę na firmach produkcyjnych w Polsce, kierując do nich więcej zamówień, niż dotychczas. Jednocześnie dużo przedsiębiorstw, dotychczas już uczestniczących w globalnych łańcuchach dostaw, boryka się ze spadkiem zamówień, gdyż spowolnienie gospodarcze przełożyło się na spadek popytu na produkowane wyroby. Wiele firm, chcąc przełamać impas aktywnie poszukuje swojej szansy, wykorzystując brak stabilności zagranicznych rynków i samodzielnie penetrując nowe dla nich segmenty. Rosnąca konkurencja zmusza menedżerów firm do większej elastyczności w postępowaniu wobec klientów: zgody na przyjmowanie niższych zamówień, skracania terminów realizacji, wydłużania terminów płatności itp.

Menedżerowie przedsiębiorstw produkcyjnych muszą wykazywać się nieprzeciętnymi umiejętnościami, muszą mieć przysłowiowy „Milion w Rozumie”, ale czy to wystarczy, biorąc pod uwagę, że przedsiębiorstwa z tej samej branży mogą mieć dziś skrajnie odmienne potrzeby biznesowe?

Seminarium: „Milion w Rozumie – czy tyle wystarczy?” porusza wiele tematów istotnych w firmach produkcyjnych: od wsparcia sprzedaży, poprzez poszukiwanie metod obniżenia kosztów serwisu, obniżenia kosztów zatrudnienia przy wykorzystaniu elastycznego czasu pracy, po obniżenie kosztów produkcji drogą organizacyjnych usprawnień.

Organizatorem seminarium jest SIMPLE Sp. z o.o. – firma o wieloletnim doświadczeniu w dostarczaniu dedykowanych firmom produkcyjnym rozwiązań informatycznych, spełniających konkretne potrzeby biznesowe. Partnerem seminarium jest Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., której przedstawiciele przybliżą uczestnikom możliwości podnoszenia konkurencyjności poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii, których pozyskanie wspierają programy dotacyjne Unii Europejskiej.

Szczególnym wydarzeniem podczas seminarium będzie premiera – z udziałem zagranicznych gości - nowego na polskim rynku oprogramowania APS – Advanced Planning Scheduling – i światowa premiera wersji 3.0 tego oprogramowania. APS to rozwiązanie, które wspiera optymalizację planu produkcji w kierunku: minimalizacji kosztów, redukcji przestojów, wzrostu wydajności. APS, który zostanie zaprezentowany, może współpracować z posiadanym już przez firmę produkcyjną dowolnym oprogramowaniem, o ile zawiera obsługę zleceń produkcyjnych i definicję technologii wytworzenia.

Trzeba nie lada doświadczenia, aby optymalnie zaplanować kolejność realizacji zadań produkcyjnych. Co więcej, realia, w których działają firmy produkcyjne zmieniają się tak dynamicznie, że nabyte dotychczas umiejętności mogą okazać się niewystarczające, a wówczas spada rentowność lub pojawia się nieterminowość, czyli prosta droga do utraty klientów lub problemów finansowych. Trzeba mieć albo „Milion w Rozumie” albo milion na pokrycie wyższych kosztów... APS jest idealnym rozwiązaniem dla tego typu bolączek, jednakże na polskim rynku wiedza o istnieniu i możliwościach APS nie jest szeroko rozpowszechniona. Może to skutek astronomicznych cen tego typu rozwiązań w zagranicznych systemach ERP, a może wynik znikomej liczby niezależnych dostawców, tak czy inaczej, zdecydowałem się wziąć udział w projekcie przygotowania na polski rynek nowego oprogramowania APS, wiedząc, że w ten sposób będziemy mogli pomóc wielu firmom. - Wojciech Bednarczyk

Zapraszamy do rejestracji na www.AkademiaSimple.pl

Źródło: www.simpl.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top