Torfarm oddaje obsługę systemu ERP T-Systems

 Firma Torfarm S.A., lider na rynku hurtowej sprzedaży farmaceutyków, zawarł z T-Systems Polska umowę obejmującą kompleksowe usługi związane z utrzymaniem i rozwojem środowiska SAP. Umową objęto utrzymanie działającego systemu, wsparcie aplikacyjne oraz wsparcie techniczne. Kontrakt jest długoterminowy.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 

 

Współpraca Torfarm SA z T-Systems Polska trwa od 2005 roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy i z optymizmem patrzymy na nasze przyszłe wspólne projekty, które w związku dynamicznym rozwojem Grupy planujemy na najbliższe lata – mówi Wojciech Żurakowski Dyrektor ds. Informatyki w Torfarm S.A.

Nowe zasady SAP Enterprise Support wprowadzone w 2008 roku oferują dużo bardziej elastyczne i szersze warunki pomocy technicznej dla klientów, dłuższe okresy wsparcia dla poszczególnych wersji systemów oraz łatwiejszy dostęp do wiedzy specjalistów SAP.

W ramach zawartej umowy, T-Systems przejmuje pełną odpowiedzialność za utrzymanie i niezawodne funkcjonowanie systemu, dzięki czemu firma nie musi tworzyć własnych ośrodków kompetencyjnych i może skoncentrować się na swoich strategicznych procesach.

Eksperci T-Systems Polska w imieniu klienta kontaktować się będą bezpośrednio z dostawcą systemu oraz udzielać wszystkich informacji niezbędnych do rozwiązania ewentualnych problemów. Do obowiązków konsultantów T-Systems należy także tworzenie opisów błędów, zapewnienie sprawnej obsługi i rejestracji wszelkich zgłoszeń oraz zamówień rozwojowych klientów. Jednocześnie w ramach wsparcia aplikacyjnego oraz technicznego T-Systems rozwiązywać będzie bieżące problemy oraz wspierać rozwój w każdym obszarze funkcjonalnym systemu SAP. .

Klienci oczekują coraz większej elastyczności i sprawności biznesowej, dlatego coraz częściej procesy związane z zarządzaniem i utrzymaniem przekazują ekspertowi zewnętrznemu. T-Systems zrealizował już wiele projektów w tym obszarze, posiada międzynarodowe know-how i doświadczonych konsultantów. Decyzja Torfarm o powierzeniu nam kompleksowej obsługi swojego systemu SAP jest dla nas wyróżnieniem i potwierdzeniem wysokiej jakości realizowanych przez firmę usług – mówi Maciej Plebański, Dyrektor Sprzedaży IT w T-Systems Polska.

W 2005 roku, konsultanci T-Systems zrealizowali dla Torfarm SA usługi wdrożeniowe systemu ERP wchodzącego w skład pakietu mySAP Business Suite. W ciągu roku powstał zupełnie nowy zintegrowany system zarządzania firmą o bardzo szerokim zakresie funkcjonalnym obejmującym najważniejsze obszary firmy (FI, SD, CO, MM, TR, HR, IM) wraz z rozwiązaniami branżowymi SAP dla firm handlowych oraz hurtownią danych: SAP BW. .

Źródło: www.t-systems.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top