Polski przegląd dojrzałości systemów IT

CT PARTNERSSpółka CTPartners S.A. – lider w zakresie doradztwa ITSM (IT Service Management) oraz portal ITLife.pl rozpoczęły realizację ogólnopolskiego programu Badania dojrzałości organizacji IT. Jednym z celów przedsięwzięcia jest przygotowanie polskiego benchmarku dla usługowych organizacji IT w obszarze ich dojrzałości procesowej. To pierwszy w Polsce, tej klasy projekt poruszający tematykę przeglądu dojrzałości.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 

Program Przeglądu zakłada udostępnienie nowoczesnego narzędzia, umożliwiającego organizacjom dokonanie oceny dojrzałości procesów zarządzania usługami IT i śledzenia jej w czasie. Dodatkową wartością programu jest możliwość realnego porównania swojej organizacji do poziomów osiąganych na naszym rynku. Jednym z celów przedsięwzięcia jest również stworzenie i stałe utrzymywanie rzeczywistego, polskiego benchmark’u, dostępnego online dla uczestników Programu.

Program Przeglądu zakłada udostępnienie nowoczesnego narzędzia, umożliwiającego organizacjom dokonanie oceny dojrzałości procesów zarządzania usługami IT i śledzenia jej w czasie. Dodatkową wartością programu jest możliwość realnego porównania swojej organizacji do poziomów osiąganych na naszym rynku. Jednym z celów przedsięwzięcia jest również stworzenie i stałe utrzymywanie rzeczywistego, polskiego benchmark’u, dostępnego online dla uczestników Programu.

Są dwie możliwości włączenia się organizacji w Program: samodzielnie - za pomocą narzędzia online’owego oraz z dodatkowym udziałem doświadczonego konsultanta – tłumaczy Robert Jesionek, Dyrektor Programu. Ta druga opcja ma swoje oczywiste zalety, ponieważ firma korzystająca z zewnętrznego wsparcia zyskuje dodatkowe spojrzenie i pomoc eksperta, który po zakończeniu Przeglądu wieńczy dzieło stosownym certyfikatem. Trzeba jednak podkreślić, że samodzielne skorzystanie z narzędzia online’owego w tym przypadku także nie powinno budzić obaw. Nie są to, bowiem amatorskie „narzędzia” w rodzaju testu psychologicznego w popularnym tygodniku, ale w pełni profesjonalne instrumenty diagnostyczne.

Przegląd dojrzałości procesów ITSM dostarcza zainteresowanej organizacji nie tylko informacji o tym, na jakim jest poziomie dojrzałości, ale otrzymuje ona także rekomendacje, co do dalszego jej rozwoju oraz wyjaśnia rzeczywiste, a nie intuicyjnie określone źródła problemów.

Ocenie poddawane są następujące obszary w organizacji:

  • orientacja usługowa
  • strategia usług
  • projektowanie usług
  • przekazywanie usług
  • eksploatacja usług
  • ciągłe doskonalenie usług

W ramach każdego z tych obszarów oceniane są procesy zarządzania i kluczowe funkcje organizacji IT. W sumie ocenie poddanych jest 31 elementów. Samoocenę organizacji z wykorzystaniem Self-assessmentu można powtórzyć cztery razy w roku, obserwować efekty doskonalenia i ponownie porównać z wynikami rynku.

Nie zaczynamy od zera” – podkreśla Robert Jesionek. „Wykorzystując wyniki przeprowadzonych w latach 2008-2009 przeglądów i doświadczenia z projektów w polskiej branży IT, przygotowaliśmy ekspercki benchmark, który w wiarygodny sposób pokazuje aktualne poziomy dojrzałości. Zbierając w ramach tej inicjatywy większą liczbę danych możemy benchmark ten zweryfikować i uzupełnić.

Twórcy metody, to zespół konsultantów CTPartners, posiadający doświadczenia nie tylko z rynku rodzimego, ale również z bardziej dojrzałych, zachodnich obszarów gospodarczych. Eksperci, jako punkt odniesienia w tworzeniu metodyki badania, przyjęli ITIL® (IT Infrastructure Library) w wersji 3. Jednak ostateczny produkt zawiera istotne odniesienia także do innych metod oceny dojrzałości.

Informacje o Przeglądzie znajdują się na stronie www.przegladitsm.pl


Źródło; www.ctpartners.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top