Apator przygotowuje się do wdrożenia CRM

MACROLOGIC - systemy ERP, CRM, ERP, Busines IntelligenceMacrologic S.A. podpisał z Apator S.A. umowę o świadczenie usług konsultingowych. W ramach umowy Macrologic przeprowadzi analizę przygotowawczą do wdrożenia systemu CRM. Umowa z Apator S.A. jest kolejnym konsultingowym projektem rozpoczętym przez Grupę Macrologic w IV kwartale br. Zapisy umowy nie wykluczają udziału spółki Macrologic w przetargu na wdrożenie systemu CRM w Grupie Apator.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 

Grupa Apator zamierza wdrożyć system CRM w czterech spółkach: Apator SA, Apator Metrix S.A., FAP Pafal SA i Apator Powogaz SA.. Macrologic przeprowadzi analizę przygotowującą wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzającego relacjami z klientami we wszystkich organizacjach. Zakres projektu obejmuje trzy etapy. Analizy zostaną wykonane dla warstwy sprzętowo-sieciowej, środowiska wykorzystywanych aplikacji oraz obszaru analiz procesów sprzedaży wraz przygotowaniem docelowego modelu procesów.

Od kilku lat systematycznie rośnie wartość przychodów Grupy Macrologic pochodzących z usług konsultingowych. Dotychczas Grupa realizowała je głównie w ramach projektów informatycznych obejmujących wdrażanie własnego oprogramowania. Umowa z Apatorem jest drugim konsultingowym kontraktem, niezwiązanym z wdrożeniem naszych rozwiązań, który zawarliśmy w IV kwartale br. Sądzimy, iż rozwój takich usług może być źródłem znaczących przychodów w kolejnych latach. Liczymy, że projekt w Apatorze będzie dobrą rekomendacją dla naszych potencjalnych klientów. – mówi Krzysztof Szczypa Prezes Zarządu Macrologic S.A.

Projekt integracji procesów CRM w Grupie Apator można zaliczyć do dużych przedsięwzięć. Zatrudnienie we wszystkich spółkach Grupy wynosi 1.767 osób, z czego 45 proc. jest aktywnymi użytkownikami aplikacji biznesowych. Prace konsultantów Macrologic potrwają do lutego 2010.

Źródło: www.macrologic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top