Netia redukuje koszty utrzymania sprzętu IT

HICRONPodstawowym celem przedsięwzięcia było zwiększenie oszczędności Netia SA poprzez redukcję zapasów sprzętu telekomunikacyjnego. Konsultanci HICRON pomogli w realizacji celu, integrując aplikację Lotus Notes z systemem SAP oraz przeprowadzając odpowiednie zmiany w systemie.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 

To pozwoliło zwiększyć przejrzystość informacji w firmie na temat ilości, rodzaju i stopnia wykorzystania sprzętu IT, przyczyniając się do obniżenia kosztów jego użycia.

Ogromna skala działalności naszej firmy oznacza ogromne zasoby sprzętowe. W związku z tym sprawdzenie dostępności sprzętu zajmowało nam do tej pory bardzo dużo czasu, a ryzyko popełnienia błędu takiego jak zakup nowych urządzeń, mimo dostępności własnych, było wysokie. Dzięki usprawnieniom zaproponowanym przez konsultantów HICRON, mamy wiarygodną i dostępną na bieżąco informację o rzeczywistej dostępności sprzętu. – mówi Piotr Paduszyński, Lider Zespołu Rozwoju Systemów SAP w firmie Netia SA.

Kluczowym elementem projektu było usprawnienie procesu rezerwacji sprzętu telekomunikacyjnego. Do rejestrowania zapotrzebowań, pracownicy Netia SA korzystali z zewnętrznej aplikacji Lotus Notes połączonej z systemem SAP. Ich dostęp do informacji na temat stanów magazynowych czy etapu realizacji zlecenia był jednak ograniczony. Eksperci HICRON rozszerzyli interfejs między systemem SAP a Lotus Notes, zaprojektowali także logikę tworzenia dokumentów takich jak zapotrzebowania zakupu, i rezerwacje magazynowe. W ten sposób pracownicy firmy, chcąc zarezerwować dany sprzęt, składają dyspozycję w systemie Lotus Notes wskazując na rodzaj sprzętu i definiując okres jego rezerwacji. Informacja jest zapisywana automatycznie w systemie SAP. Korzystając z Lotus Notes pracownicy mogą również sprawdzić aktualny stan realizacji zamówienia oraz dostępność urządzeń.

Sprzęt w branży telekomunikacyjnej starzeje się bardzo szybko, jego nieefektywne wykorzystanie generuje więc niepotrzebne koszty. Dzięki rozbudowie systemu SAP w obszarze gospodarki materiałowej i jego odpowiedniej integracji z Lotus Notes, ten problem nie dotyczy Netii. Udało nam się obniżyć ilość zapasów na magazynie, uniknąć niepotrzebnych wydatków, uwolnić niewykorzystane zasoby, przyspieszyć obsługę zleceń, poprawić komunikację – wymienia korzyści wprowadzonych w systemie SAP zmian Piotr Paduszyński.

Współpraca firm nad realizacją projektu rozpoczęła się na początku 2008 roku, kiedy przedstawiciele Netia SA poprosili konsultantów HICRON Consulting o opracowanie koncepcji rezerwacji sprzętu na zapasach wolnych. Po zatwierdzeniu koncepcji w sierpniu 2008 roku ogłoszono przetarg na jej realizację. Najbardziej atrakcyjną ofertą okazała się zaproponowana przez twórców koncepcji. Pod koniec sierpnia 2009 roku, po trwających ponad 2 miesiące pracach, zakończono nastąpiło uruchomienie rozwiązania. W pracach nad koncepcją i wdrożeniem rozwiązania brało udział łącznie pięciu przedstawicieli spółek HICRON i HICRON Consulting.

Źródło: www.hicron-consulting.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top