Siemens Healthcare w ofercie SAP

WNP.PLSiemens Healthcare i SAP AG podpisały umowę zgodnie z którą firma SAP będzie sprzedawała rozwiązania i.s.h.med oraz i.c.m. health stworzonych przez Siemens Healthcare. Systemy te pomagają w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia, zarówno w sferze administracyjnej, jak i związanej z obsługą pacjentów.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 

i.s.h.med jest systemem informacji klinicznej, który jest w pełni zintegrowany z SAP for Healthcare (rozwiązanie branżowe SAP dla służby zdrowia). Stanowi on rozszerzenie systemu ERP o funkcjonalności ściśle związane z dostarczaniem usług medycznych w środowisku szpitalnym. Wspiera on pracowników placówki w procesach planowania, tworzenia i wykorzystywania dokumentacji medycznej, koordynacji zadań związanych z procesem leczenia, wymiany informacji pomiędzy oddziałami i placówkami świadczącymi usługi medyczne oraz ocenie realizacji procesu leczenia.

i.s.h.med zawiera funkcjonalności wspierające obieg dokumentacji medycznej oraz skierowań, system przetwarzania wyników badań, jak również moduły wspierające zarządzanie oddziałami ogólnymi i specjalistycznymi, laboratoriami i blokami operacyjnymi. Oprogramowanie to zostało wdrożone już w około 300 szpitalach (w tym grupach współpracujących placówek) w 18 krajach na całym świecie.

i.c.m.health to system klasy MIS (Management Information System), przeznaczony do użytku w szpitalach, który jest w pełni zintegrowany z rozwiązaniami SAP i systemem i.s.h.med. Pod względem technologicznym, i.c.m.health bazuje na Hurtowni Danych SAP i stanowi zintegrowany system raportowania. Wykorzystując i.c.m. health, kadra kierownicza szpitala ma dostęp do informacji o kosztach, i przychodach, dostępnych w wielu różnych ujęciach. i.c.m health zawiera także zestaw narzędzi do planowania, które wspomagają prowadzenie skutecznych działań kontrolingowych.

Źródło: www.wnp.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top