Ostrożny optymizm DiS wobec rynku konstultacji IT

Rok 2008 był w segmencie usług konsultacyjnych IT okresem wyjątkowo trudnym. Wykazał spadki po bardzo dobrym roku 2007, kiedy to po raz pierwszy wartość tego segmentu rynku przekroczyła w Polsce miliard złotych. Wstępne oszacowania za rok 2009 wydają się wskazywać, że rynek ten nieco odrabia nawarstwione zaległości.
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
W ewidencji DiS znajduje się ponad 300 firm, które co najmniej w pewnym fragmencie świadczą usługi konsultacyjne związane z branżą IT. W wydanym właśnie raporcie poświęconym usług konsultacyjnych przeprowadzono szczegółową analizę aktywności 100 spośród nich, reprezentujących ok. 90% rynku tego obszaru usług. Liczba odmian usług i umiejętności oferowanych przez firmy konsultacyjne stale wzrasta. Może dlatego potrafią się na nim utrzymać zarówno firmy bardzo duże, jak i zupełnie niewielkie.

Synergie i wykluczenia


DiS klasyfikuje konsultacje informatyczne w trzech kategoriach usług: jako organizacyjne, aplikacyjne i technologiczne. Są one w tegorocznej analizie charakteryzowane przez 25 szczegółowych rodzajów konsultacji. Zasady dobrych praktyk konsultacyjnych głoszą, iż firmy powinny być niezależne technologicznie i koncepcyjnie, tak aby najbardziej swobodnie móc dobierać rozwiązania dla klienta. Praktyka 100 największych podmiotów pozwala zweryfikować te zasady.

Z badań DiS wynika iż z reguły są one rzeczywiście realizowane. Firmy konsultingowe świadczące 5 rodzajów usług doradztwa organizacyjnego - statystycznie rzecz biorąc – prowadzą politykę nie angażowania się w doradztwo aplikacyjne i technologiczne. Wyjątek stanowią firmy specjalizujące się w zarządzaniu projektami (PM). Tu ich specjalizacja jest nieco silniej wykorzystywana w innych rodzajach konsultacji, zwłaszcza przy aplikacjach ERP, HR, czy e-commerce.

Dla odmiany, sytuacja wzajemnego “odpychania się” kompetencji ujawnia się w zakresie konsultacji technologicznych, które są częściej skorelowane ujemnie (zatem raczej wykluczająco) z ofertą konsultacji organizacyjnych. Jedynie wiedza audytorska nieco silniej wspomaga wiedzę transferowaną przy konsultacjach technologicznych w obszarze middleware.

Dynamika rynku

W porównaniu z rokiem 2008 okres lat 2010-2012 dla firm konsultingu IT powinien być łatwiejszy. Ale nie będzie to czas tak silnych wzrostów, jak we wcześniejszych okresach. Wzrost popytu na konsultacje wyniknąć może z rozwoju sektora publicznego, który mimo chwilowego zastoju na pewno będzie musiał odrobić wiele historycznych zaszłości. W obliczu trudnego rynku IT (który charakteryzują niewielkie kilkuprocentowe wzrosty, a czasami nawet drastyczne spadki) możliwe są w najbliższych latach kolejne konsolidacje firm doradczych, a także zmiany ich profilu działalności lub specjalizacji.

Słowo o biurze DiS: firma działa od 1995 r. jako niezależna agencja badawcza. Specjalizuje się w opracowaniach poświęconych zastosowaniom informatyki w różnych dziedzinach gospodarki. W dorobku firmy znajduje się ponad sto edycji różnych raportów i analiz przygotowywanych zarówno dla branżowych grup odbiorców jak i na zlecenia indywidualne, Wśród raportów branżowych znajdują się takie serie jak: Informatyczne Systemy Bankowe, Ogólnopolski Katalog Oprogramowania Komercyjnego, Rynek Oprogramowania i Usług, Krajowe i zagraniczne systemy ERP, cokwartalne analizy polskiego rynku IT, a ponadto rozliczne raporty dotyczące np. outsourcingu BPO/SSC w regionie CEE, informatyzacji w sektorze publicznym, telekomunikacji, energetyce, ubezpieczeniach oraz handlu.

Źródło: DiS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top