Akcelerator dla pakiet ERP E-Business Sutie w wersji polskiej

ORACLE - systemy ERP, MRP, ERPOracle Business Accelerators dla systemu ERP Oracle E-Business Suite to narzędzie, które radykalnie skraca czas wdrożenia, obniża stopień złożoności, koszty i ryzyko związane z inwestycją. Akcelerator, dzięki zastosowaniu podejścia procesowego, pozwala lepiej rozpoznać potrzeby wdrożeniowe i skrócić czas poświęcany na wybór rozwiązania.
 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 
Firma Oracle Polska wprowadziła na rynek polski najnowszą wersję narzędzi Oracle Business Accelerators opartą o Oracle E-Business Suite 12.

Akcelerator umożliwia szybkie i dokładne zdefiniowanie potrzeb przedsiębiorstwa jeszcze na etapie wyboru rozwiązania. Akcelerator zmniejsza ryzyko podjęcia błędnych decyzji i skraca czas związany z analizą potrzeb.

Akcelerator dostarcza dokładną definicję procesów i funkcji realizowanych w systemie. Klient na etapie wyboru systemu może sprawdzić, jakie procesy biznesowe i funkcje będą realizowane i z jakich uprawnień będą korzystali użytkownicy. Każdy proces biznesowy został zobrazowany graficznie oraz za pomocą nagrań obrazujących wykonywanie procesu w systemie.

Akcelerator korzysta z doświadczeń konsultantów Oracle, partnerów Oracle i ekspertów branżowych. Oznacza to, że także średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z najlepszych praktyk biznesowych, wiedzy i doświadczenia wypracowanego w tysiącach projektów Oracle na całym świecie.

Pakiety Oracle Business Accelerators upraszczają i przyspieszają automatyczną konfigurację aplikacji Oracle, zapewniając jednocześnie większą niezawodność. Przedsiębiorstwa korzystające z pakietów Oracle Business Accelerators mogą swobodnie dobierać do procesów biznesowych funkcje, które najlepiej zaspokajają indywidualne potrzeby biznesowe i sprawdzają się w konkretnej sytuacji rynkowej.

Możliwość skorzystania z usystematyzowanej i jasno zdefiniowanej metody znacznie ogranicza ryzyko podczas wdrażania systemu ERP Oracle E-Business Suite. Korzyści dla przedsiębiorstw to przede wszystkim niższy całkowity koszt posiadania wynikający z korzystania ze sprawdzonych i stabilnych procesów biznesowych, opartych na wiodących w branży procedurach.

Pakiety Oracle Business Accelerators stanowią integralny element programu Oracle Accelerate dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Połączenie Oracle Applications i pakietów Oracle Business Accelerators, z uwzględnieniem specyfiki branży i kraju gwarantuje zaspokojenie potrzeb każdego przedsiębiorstwa, przy użyciu pakietów oprogramowania przystosowanych do konkretnych wymagań, które można wdrożyć bardzo szybko.
Z dumą informujemy o wprowadzeniu na polski rynek nowych pakietów Oracle Business Accelerators — powiedział Jarosław Poręba, kierownik programu Oracle Business Accelerators w Polsce. Pakiet Oracle Business Accelerators daje sieci naszych wyspecjalizowanych partnerów możliwość skutecznego i szybkiego wdrażania aplikacji Oracle E-Business Suite. Podstawowa zaleta Akceleratorów polega na tym, że udostępniamy światowej klasy rozwiązanie biznesowe przedsiębiorstwom średniej i małej wielkości, dzięki zmniejszeniu bariery jaką dotychczas był czas i koszt wdrożenia.
Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top