ISO dla zuchwałych

ALTABPieniądze na certyfikację systemów zarządzania jakością ISO co prawda „nie leżą na ulicy”, ale można starać się o refundację kosztów związanych z wydatkami na ten cel ze środków unijnych. Wystarczy zgłosić się do odpowiedniego doradcy, który nie tylko pomoże przedsiębiorcy przygotować odpowiednią dokumentację aplikacyjną, ale także będzie zarządzał projektem i zajmie się jego rozliczeniem końcowym.
 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
Największe szanse na współfinansowanie projektów z funduszy unijnych mają przede wszystkim małe i średnie firmy, które w ramach tzw. osi priorytetowych wspierających rozwój przedsiębiorczości Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) mogą ubiegać się o dofinansowanie na rozwój swojego przedsiębiorstwa. Program realizowany jest na obszarze wszystkich szesnastu województw.

Jakość to prawdziwe wyzwanie


Rosnąca konkurencja i zmienne otoczenie biznesowe powoduje, że przedsiębiorstwa, bez względu na branżę jaką się zajmują, muszą walczyć o każdego klienta. W związku z postępującym naciskiem na wysoką „jakość” oferowanych produktów i usług, firmy te zmuszone są do nieustannego podnoszenia jakości wszystkich procesów zachodzących w organizacji. Dbając zatem o jak najwyższe standardy i zadowolenie swoich aktualnych i potencjalnych klientów, organizacje sięgają po sprawdzone procedury i reguły w zakresie podnoszenia efektywności pracy przedsiębiorstwa.

Norma systemu zarządzania jakością ISO


Stosowanie norm systemu zarządzania jakością ISO przynosi firmom wiele korzyści, zarówno w zakresie usprawnienia komunikacji z klientami, jak i wewnętrznej współpracy między pracownikami. Dzięki stosowaniu norm systemu zarządzania jakością ISO można racjonalnie zaplanować zarządzanie zasobami, koniecznymi do realizacji poszczególnych przedsięwzięć organizacji.

Podnoszenie jakości usług oferowanych przez firmę staje się obecnie podstawowym wyznacznikiem strategicznych decyzji biznesowych każdej organizacji. Wdrożenie wymagań normy systemu zarządzania jakością ISO znacząco wpływa na efektywność działania przez ciągły monitoring i doskonalenie procesów, stosowanie działań zapobiegawczych i korygujących, tak by w razie konieczności można było odpowiednio wcześnie zareagować na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorstwa.

ISO w praktyce
Od ponad dwunastu lat zajmujemy się wdrażaniem rozwiązań informatycznych, koncentrując się w szczególności na wdrożeniach systemów klasy ERP. Dzięki naszej pracy widzimy jak wiele korzyści przynosi przedsiębiorstwom korzystanie z nowoczesnych aplikacji wspomagających zarządzanie i opartych na normach jakości, dlatego sami normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 stosujemy w praktyce – mówi Paweł Matejko, prezes Altab S.A. (firmy z branży wdrożeniowo-konsultingowej, dostarczającej rozwiązania informatyczne z zakresu IT).
Walka o jakość – pokonywanie barier
Często najistotniejszą barierą, powstrzymującą firmy przed podjęciem decyzji o uruchomieniu zarządzania poprzez jakość we własnych strukturach, są koszty. Stąd nasza decyzja by w ramach działalności Altab S.A., uruchomić Biuro Doradztwa Europejskiego, które pomaga naszym klientom w poszukaniu źródeł finansowania ze środków unijnych. Altab S.A. dysponuje profesjonalnym, doświadczonym zespołem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Dla naszych klientów pozyskujemy dotacje na sfinansowanie różnego rodzaju inwestycji, w tym dotacji na wdrożenia systemów zarządzania jakością popartych uzyskanymi certyfikatami np. ISO – dodaje Paweł Matejko.
Współpraca z Instytutem Kształcenia Menadżerów Jakości

Altab S.A. nawiązała współpracę z Instytutem Kształcenia Menadżerów Jakości (IKMJ), zajmującym się zagadnieniami związanymi z budową i doskonaleniem systemów zarządzania opartych o filozofię TQM i normy rodziny ISO, szkoleniami oraz doradztwem w zakresie normalizacji, w szczególności budową systemów specjalistycznych w oparciu o normy branżowe. IKMJ realizuje również projekty w zakresie Informatycznych Systemów Zarządzania, Informatycznych Narzędzi Wspierających oraz Statystycznej Kontroli Procesów.

Misją Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości jest pomoc w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu zarządzania. Altab S.A. również kieruje swoją ofertę do przedsiębiorstw z sektora MSP, dlatego obie organizacje mogą wzajemnie dzielić się wiedzą i doświadczeniem, zdobytymi podczas wieloletniej pracy w branży konsultingowo-implementacyjnej.

Jakość pod stałą kontrolą

Należy pamiętać, że wszystkie certyfikaty nie są nadawane jednorazowo i bezterminowo. Niezależne instytucje przeprowadzają coroczne audyty nadzorujące, które mają za zadanie kontrolować czy wdrożony system spełnia wymagania normy i czy jest on ciągle doskonalony. A wszystko to w trosce o stały, wysoki poziom prezentowanych przez certyfikowane przedsiębiorstwa usług i satysfakcję ich klientów.

Źródło: www.altab.pl
Autor: Angelika Dudzińska-Pająk

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top