Outsoucing ERP i CRM w J.W. Construction Holding

ITELLIGENCE - ERP, CRM, systemy ERPW ramach trzyletniej umowy itelligence będzie świadczyć deweloperowi usługi hostingu systemu ERP oraz Pivotal CRM. Centrum itelligence zajmie się administracją rozwiązaniami SAP, systemami operacyjnymi, bazą danych, a także tworzeniem i utrzymywaniem kopii bezpieczeństwa. Umowa obejmuje również wsparcie aplikacyjne dla wszystkich obszarów i interfejsów SAP wdrożonych w J.W. Construction oraz serwisem i administrację siecią WAN dla 11 lokalizacji w całej Polsce.
 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zdecydowaliśmy się podjąć współpracę z firmą itelligence w zakresie świadczenia kompleksowych usług outsourcingowych dla naszej spółki. Mam nadzieję, że okaże się ona owocna dla obu stron. – mówi Robert Wójcik, Vice Prezes Zarządu w J.W. Construction Holding S.A.
Cieszę się, że przedstawiona przez itelligence propozycja współpracy zyskała uznanie jednego z największych deweloperów w Polsce. – mówi Wojciech Darłowski, Dyrektor Centrum Usług Informatycznych w itelligence Sp. z o.o.
W ramach pełnego pakietu świadczonych usług, itelligence udostępni Service Desk wraz z wyspecjalizowaną aplikacją help-desk. Dzięki temu J.W. Construction będzie miało jeden centralny punkt kontaktowy, niezależnie od rodzaju problemu bądź zapytania. Zadaniem specjalistów itelligence będzie rozpoznanie zagadnienia, przekazanie do eksperta w danej dziedzinie oraz przedstawienie rozwiązania w takim czasie reakcji i naprawy, który gwarantuje określony podpisaną umową Service Level Agreement (SLA).

Firma itelligence udostępni także wsparcie aplikacyjne nowemu klientowi. Application Support jest kompletnym pakietem usług wspomagających utrzymanie w ruchu produkcyjnego systemu SAP. Zapewnia pomoc jego użytkownikom, zachowanie i dostosowywanie aplikacji do zmieniających się warunków w organizacji, bądź zmian prawnych, a także implementację dodatkowych funkcji i rekonfigurację systemu. Pakiet Application Support obejmie wszystkie obszary systemu SAP w J.W. Construction – rachunkowość finansową (FI), środki trwałe (AA), controlling (CO), treasury i zarządzanie ryzykiem (TR), gospodarkę materiałową (MM), zarządzanie projektami (PS), sprzedaż oraz dystrybucję (SD), planowanie produkcji (PP), zarządzanie zasobami ludzkimi (HR), a także obsługę interfejsów oraz zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu.

Źródło: www.itellingence.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top