EPICOR ogłasza wyniki za trzeci kwartał 2010

EPICOR - systemy ERP, MRP, CRMFirma Epicor Software Corporation ogłosiła wyniki finansowe za trzeci czwarty kwartał zakończony 30 września 2010 r. Wszystkie wyniki należy traktować jako wstępne do czasu złożenia przez firmę kwartalnego raportu na fomularzu 10-Q. Łączny przychód w trzecim kwartale 2010 r. wzrósł o ponad 16% do 114,6 mln USD w porównaniu z 98,6 mln USD uzyskanymi w tym samym okresie roku 2009. Firma zanotowała 47% roczny wzrost przychodów z licencji na oprogramowanie, co przyczyniło się do wolnego przepływu pieniężnego w wysokości 15,6 mln USD.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 

George Klaus, prezes zarządu i dyrektor generalny firmy Epicor, skomentował ten raport w sposób następujący:

Oczekujemy, że ostatnie trzy miesiące bieżącego roku będą okresem najwyższych przychodów z oprogramowania w całej historii naszej firmy. Trzeci kwartał 2010 roku był dla firmy Epicor znakomitym kwartałem. Epicor rozszerza ekspansję na rynki zagraniczne, a wysoki poziom oferowanych przez firmę rozwiązań ERP pozwala nam na zwiększenie udziałów. Tendencja ta utrzyma się w IV kwartale i całym 2011 r.
Łączny przychód w trzecim kwartale 2010 r. wzrósł o ponad 16% do 114,6 mln USD w porównaniu z 98,6 mln USD uzyskanymi w tym samym okresie roku 2009. Strata netto GAAP za trzeci kwartał 2010 r. wyniosła 9,4 mln USD (0,16 dolara na akcję rozwodnioną) w porównaniu z dochodem netto GAAP w wysokości 0,4 mln USD (0,01 dolara na akcję rozwodnioną) w trzecim kwartale 2009 r. Strata netto GAAP w III kwartale 2010 r. obejmuje wpływ 9,9 mln USD (0,17 dolara na akcję rozwodnioną) w zobowiązaniach podatkowych wynikających ze zmienionych prognoz dotyczących rocznego dochodu GAAP przed opodatkowaniem oraz korzyści w wysokości 0,02 dolara na akcję rozwodnioną otrzymane od kanadyjskiej prowincji Quebec w związku z lokalnym programem wspierania rozwoju przedsiębiorstw informatycznych. Korzyści w III kw. 2010 r. dotyczyły działalności firmy w 2008 r. Program będzie realizowany do 2015 r., a firma Epicor złożyła wniosek o dodatkowe środki w związku z działalnością w roku 2009. Dochód netto nie-GAAP2 za trzeci kwartał 2010 r. wzrósł o 34% do 10,5 mln USD (0,18 dolara na akcję rozwodnioną) z uwzględnieniem korzyści w wysokości 0,02 dolara na akcję rozwodnioną uzyskanych od prowincji Quebec — w porównaniu z dochodem netto nie-GAAP w wysokości 7,8 mln USD (0,13 dolara na akcję rozwodnioną) w trzecim kwartale 2009 r.

Przychód w trzecim kwartale 2010 r. w poszczególnych segmentach: Przychód z licencji w trzecim kwartale 2010 r. wyniósł 20,2 mln dolarów, co stanowi wzrost o ponad 47% w stosunku do przychodu z licencji w wysokości 13,7 mln dolarów w trzecim kwartale roku 2009. Przychód z usług w trzecim kwartale 2010 r. wyniósł 36,5 mln USD, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z 31,7 mln USD przychodów z usług w trzecim kwartale 2009 r. Przychód z opieki serwisowej w trzecim kwartale 2010 r. wyniósł 48,5 mln dolarów, co stanowi wzrost o 1% w porównaniu z przychodem z opieki serwisowej w wysokości 48,2 mln dolarów w trzecim kwartale roku 2009. Przychód ze sprzętu i innych źródeł w trzecim kwartale 2010 r. wyniósł 9,3 mln dolarów, co oznacza wzrost o 89% w stosunku do 4,9 mln dolarów przychodu ze sprzętu i innych źródeł w trzecim kwartale roku poprzedniego.

Podsumowanie bilansu: Bilans firmy na dzień 30 września 2010 r. obejmuje gotówkę i ekwiwalenty gotówkowe w wysokości 113,1 mln dolarów. Na bilans korzystnie wpłynął wolny przepływ pieniężny na poziomie 15,6 mln USD w trzecim kwartale 2010 r., co pozwoliło także wesprzeć oddzielną sumą około 5,0 mln USD częściową spłatę zobowiązań kredytowych firmy w tym okresie. Całkowite zadłużenie firmy na dzień 30 września 2010 r. obejmuje przede wszystkim 230 mln dolarów zobowiązań głównych w stosunku do posiadaczy 2,375% uprzywilejowanych obligacji zamiennych firmy (minus opisana poniżej różnica kredytowa w wysokości 35,8 mln dolarów) i 57,5 mln dolarów pożyczek w mechanizmie kredytowym firmy przy stopie procentowej w wysokości około 5%. Po zakończeniu trzeciego kwartału 2010 r. firma dokonała dodatkowej płatności 10,0 mln USD na potrzeby ograniczenia zobowiązań kredytowych w tym okresie.

Na zakończenie trzeciego kwartału 2010 r. należności netto wynosiły około 95,3 mln dolarów. W trzecim kwartale 2010 r. firma miała inkaso gotówki w wysokości 107,4 mln dolarów. Wskaźniki spłaty należności w dniach (DSO) w trzecim kwartale 2010 r. wzrosły do 77 w porównaniu z 71 w drugim kwartale tego roku. Łączny przychód przyszłych okresów na koniec trzeciego kwartału 2010 r. wyniósł 94,6 mln dolarów.

Perspektywy biznesowe: W czwartym kwartale 2010 r. firma Epicor spodziewa się całkowitego przychodu na poziomie 119–121 mln dolarów oraz zysków nie-GAAP na akcję rozwodnioną3 w czwartym kwartale 2010 r. na poziomie 0,19–0,21 dolara.

Źródło: WWW.epicor.com George Klaus, prezes zarządu i dyrektor generalny firmy Epicor, skomentował ten raport w sposób następujący:
Oczekujemy, że ostatnie trzy miesiące bieżącego roku będą okresem najwyższych przychodów z oprogramowania w całej historii naszej firmy. Trzeci kwartał 2010 roku był dla firmy Epicor znakomitym kwartałem. Epicor rozszerza ekspansję na rynki zagraniczne, a wysoki poziom oferowanych przez firmę rozwiązań ERP pozwala nam na zwiększenie udziałów. Tendencja ta utrzyma się w IV kwartale i całym 2011 r.
Łączny przychód w trzecim kwartale 2010 r. wzrósł o ponad 16% do 114,6 mln USD w porównaniu z 98,6 mln USD uzyskanymi w tym samym okresie roku 2009. Strata netto GAAP za trzeci kwartał 2010 r. wyniosła 9,4 mln USD (0,16 dolara na akcję rozwodnioną) w porównaniu z dochodem netto GAAP w wysokości 0,4 mln USD (0,01 dolara na akcję rozwodnioną) w trzecim kwartale 2009 r. Strata netto GAAP w III kwartale 2010 r. obejmuje wpływ 9,9 mln USD (0,17 dolara na akcję rozwodnioną) w zobowiązaniach podatkowych wynikających ze zmienionych prognoz dotyczących rocznego dochodu GAAP przed opodatkowaniem oraz korzyści w wysokości 0,02 dolara na akcję rozwodnioną otrzymane od kanadyjskiej prowincji Quebec w związku z lokalnym programem wspierania rozwoju przedsiębiorstw informatycznych. Korzyści w III kw. 2010 r. dotyczyły działalności firmy w 2008 r. Program będzie realizowany do 2015 r., a firma Epicor złożyła wniosek o dodatkowe środki w związku z działalnością w roku 2009. Dochód netto nie-GAAP2 za trzeci kwartał 2010 r. wzrósł o 34% do 10,5 mln USD (0,18 dolara na akcję rozwodnioną) z uwzględnieniem korzyści w wysokości 0,02 dolara na akcję rozwodnioną uzyskanych od prowincji Quebec — w porównaniu z dochodem netto nie-GAAP w wysokości 7,8 mln USD (0,13 dolara na akcję rozwodnioną) w trzecim kwartale 2009 r.

Przychód w trzecim kwartale 2010 r. w poszczególnych segmentach: Przychód z licencji w trzecim kwartale 2010 r. wyniósł 20,2 mln dolarów, co stanowi wzrost o ponad 47% w stosunku do przychodu z licencji w wysokości 13,7 mln dolarów w trzecim kwartale roku 2009. Przychód z usług w trzecim kwartale 2010 r. wyniósł 36,5 mln USD, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z 31,7 mln USD przychodów z usług w trzecim kwartale 2009 r. Przychód z opieki serwisowej w trzecim kwartale 2010 r. wyniósł 48,5 mln dolarów, co stanowi wzrost o 1% w porównaniu z przychodem z opieki serwisowej w wysokości 48,2 mln dolarów w trzecim kwartale roku 2009. Przychód ze sprzętu i innych źródeł w trzecim kwartale 2010 r. wyniósł 9,3 mln dolarów, co oznacza wzrost o 89% w stosunku do 4,9 mln dolarów przychodu ze sprzętu i innych źródeł w trzecim kwartale roku poprzedniego.

Podsumowanie bilansu: Bilans firmy na dzień 30 września 2010 r. obejmuje gotówkę i ekwiwalenty gotówkowe w wysokości 113,1 mln dolarów. Na bilans korzystnie wpłynął wolny przepływ pieniężny na poziomie 15,6 mln USD w trzecim kwartale 2010 r., co pozwoliło także wesprzeć oddzielną sumą około 5,0 mln USD częściową spłatę zobowiązań kredytowych firmy w tym okresie. Całkowite zadłużenie firmy na dzień 30 września 2010 r. obejmuje przede wszystkim 230 mln dolarów zobowiązań głównych w stosunku do posiadaczy 2,375% uprzywilejowanych obligacji zamiennych firmy (minus opisana poniżej różnica kredytowa w wysokości 35,8 mln dolarów) i 57,5 mln dolarów pożyczek w mechanizmie kredytowym firmy przy stopie procentowej w wysokości około 5%. Po zakończeniu trzeciego kwartału 2010 r. firma dokonała dodatkowej płatności 10,0 mln USD na potrzeby ograniczenia zobowiązań kredytowych w tym okresie.

Na zakończenie trzeciego kwartału 2010 r. należności netto wynosiły około 95,3 mln dolarów. W trzecim kwartale 2010 r. firma miała inkaso gotówki w wysokości 107,4 mln dolarów. Wskaźniki spłaty należności w dniach (DSO) w trzecim kwartale 2010 r. wzrosły do 77 w porównaniu z 71 w drugim kwartale tego roku. Łączny przychód przyszłych okresów na koniec trzeciego kwartału 2010 r. wyniósł 94,6 mln dolarów.

Perspektywy biznesowe: W czwartym kwartale 2010 r. firma Epicor spodziewa się całkowitego przychodu na poziomie 119–121 mln dolarów oraz zysków nie-GAAP na akcję rozwodnioną3 w czwartym kwartale 2010 r. na poziomie 0,19–0,21 dolara.

Źródło: www.epicor.com  

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top