Saab i IFS rozszerzają umowę o współpracy

IFS - systemy ERP, MRP, zarządzanie produkcją, ERPW ramach rozszerzenia umowy o współpracy firm Saab i IFS, podpisanej w czerwcu 2009 r., Saab wdroży rozwiązania IFS Eco-footprint Management i IFS Export License Management (to ostatnie jako element wspólnej oferty partnerskiej Saab i IFS).
 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 
Saab jest klientem firmy IFS od 1994 roku i realizuje długoterminową strategię coraz szerszego wykorzystywania systemu IFS Applications w swojej grupie w celu zwiększenia wydajności w zakresie IT. Wiele spółek zależnych firmy Saab wykorzystuje system ERP IFS Applications w obszarach produkcji, remontów, usług MRO (Maintenance, Repair and Overhaul - obsługa techniczna, naprawy i remonty), zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania projektami oraz obsługi posprzedażnej.

Potrzeba monitorowania wpływu na środowisko często wynika z regulacji prawnych, systemów wartości korporacyjnych, oczekiwań klientów oraz zarządzania ryzykiem. Firma Saab od lat poświęca tym zagadnieniom uwagę – grupa ta aktualnie realizuje ok. 50 różnych programów ekologicznych, które dotyczą m.in. zmian klimatycznych, wpływu lotnictwa na środowisko, niebezpiecznych substancji i in.
Wybraliśmy rozwiązanie IFS Eco-footprint Management, ponieważ jest ono w pełni zintegrowane z systemem IFS Applications i pozwala w prosty sposób monitorować wpływ na środowisko oraz zawartość szkodliwych substancji w produktach. Po zakończeniu etapu wdrażania udoskonalimy nasz profil środowiskowy i zwiększymy efektywność zarządzania ryzykiem w całej grupie. Optymalizacja systemów pozwoli na udoskonalenie naszej oferty i obsługi klientów, na co zawsze kładziemy duży nacisk – powiedział Mats Hultin, Dyrektor ds. Informatyki firmy Saab.
W 2009 r. firmy Saab i IFS podpisały umowę o partnerstwie strategicznym, zgodnie z którą system IFS Applications stał się częścią oferty wsparcia technicznego realizowanego przez firmę Saab. W ramach partnerstwa dział wsparcia technicznego Saab, oprócz wykorzystania systemu IFS Applications w procesach wewnętrznych, oferuje swoim klientom różnorodne modele biznesowe obejmujące szeroki zakres usług związanych z informatyką i zarządzaniem informacją. Przykładem jest tutaj outsourcing czynności remontowych lub model godzinowy („power by the hour”), w którym firmy płacą za każdą godzinę obsługi (np. godzinę lotu), dzięki czemu nie muszą posiadać własnych warsztatów, ekip technicznych, magazynów części zamiennych i jednostek odpowiedzialnych za usługi informatyczno-transportowe.
Nasze ukierunkowanie na konkretne branże, czyli oferowanie najbardziej praktycznych rozwiązań przedstawicielom wybranych segmentów rynku, przekłada się na ciągły rozwój systemu IFS Applications w ścisłej współpracy z kluczowymi klientami, takimi jak Saab. Partnerstwo z klientami jest elementem tej strategii i cieszy nas fakt, że jest ono owocne zarówno dla firmy Saab, jak i dla nas – powiedział Glenn Arnesen, Dyrektor Generalny IFS Scandinavia.
Lotnictwo i obrona to dla firmy IFS jeden z docelowych sektorów. System IFS Applications obejmuje wiodące na rynku, gotowe rozwiązania komponentowe wspierające logistykę opartą na wydajności (Performance- -Based Logistics, PBL), obsługę logistyczną wykonawców (Contractor Logistics Support, CLS) i programy operatorów flot, a także rozwiązania MRO (obsługa techniczna, naprawy i remonty), rozwiązania do zarządzania majątkiem i flotą, zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania cyklem życia produktów.

Do klientów firmy należą instytucje obronne ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Norwegii oraz konsorcjum Eurofighter. Rozwiązania IFS wykorzystują również firmy świadczące usługi MRO oraz niezależne centra serwisowe, takie jak: Bristow Helicopters, Aero-Dienst GmbH, K&L Microwave, Hawker Pacific, Ensign Bickford, Todd Pacific Shipyards oraz Lufthansa Technik Qantas (LTQ, dawniej Jet Turbine Systems). IFS dostarcza również rozwiązania dla wiodących producentów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, takich jak: General Dynamics, Lockheed Martin, BAE Systems, Saab Aerosystems i GE Aircraft Engines. Do klientów IFS w tym obszarze należą także: rosyjskie Zakłady Remontowe Wnukowo VARZ-400, Zakłady Ilyushin i NPO Saturn.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top