Co przyniósł przedsiębiorcom Nowy Rok?

COMARCH - systemy ERP, Business IntelligenceKoniec roku to dla przedsiębiorców okres wzmożonej pracy oraz walki o realizację celów sprzedażowych. Koniec roku 2010 dodatkowo przyniósł zmiany w przepisach regulujących wysokość stawek podatku od towarów i usług (VAT), które niejednemu przedsiębiorcy spędzały sen z powiek. W końcu zaczął się rok 2011 i zmiana stawek VAT stała się faktem. Czy było czego się obawiać?
 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
Już pierwszy tydzień obowiązywania nowych przepisów pokazał, że firmy, które odpowiedzialnie podeszły do kwestii przygotowania się do zmian, zaoszczędziły niepotrzebnych stresów i mogły bez przeszkód zacząć rok. Producenci oprogramowania oferowali kompleksowe wsparcie we wszystkich działaniach związanych z przygotowaniem działalności biznesowej – mówi Edyta Kozek, Business Development Manager ERP. – Comarch swoim klientom nie tylko zagwarantował pełną zgodność oprogramowania z nowymi przepisami, ale również udostępniliśmy profesjonalne materiały szkoleniowe, m.in. w postaci bezpłatnych konferencji internetowych – dodaje Edyta Kozek.
Czy klienci skorzystali z pomocy? Oczywiście, że tak. Przykładem jest firma HALDEX S.A., która pracuje na systemie Comarch CDN XL. HALDEX S.A. zajmuje się bezodpadowym przerobem surowców poprodukcyjnych przejmowanych z kopalń węgla kamiennego.

W związku ze zmianą przepisów VAT Zarząd spółki HALDEX S.A. podjął decyzję o migracji z systemu Comarch CDN XL w wersji 8.0.3 do wersji 10.1, przygotowanej do nowych przepisów. Co istotne, nie wiązało się to z żadnym dodatkowym kosztem za licencje nowej wersji oprogramowania – HALDEX S.A. poniósł jedynie koszty konwersji baz (wraz z Business Intelligence).

Na etapie dostosowywania działalności przedsiębiorstwa do nowych przepisów w firmie HALDEX S.A. wykonano szereg prac, m.in.:
  • Zmiana stawki VAT na niepotwierdzonych dokumentach Zamówienia Sprzedaży (ZS),
  • Zmiana stawki VAT na potwierdzonych zamówieniach po wykorzystaniu opcji cofnięcia zaznaczonych dokumentów do stanu niepotwierdzonego,
  • Aktualizacja nowych stawek VAT na części grup i kartotek towarowych – w tym celu wykorzystano funkcję wzorzec grup i kart towarowych dostępną w systemie Comarch CDN XL, która ułatwiła przeprowadzenie operacji,
  • Dodanie nowych stawek VAT oraz zmapowanie ich z drukarką fiskalną,
  • Przeprogramowanie drukarki fiskalnej przeprowadzone przez serwis drukarek.
Zgodnie ze stosowaną polityką cenową działalność firmy HALDEX S.A. opiera się głównie o ceny indywidualnie negocjowane, dlatego zmiana stawek VAT nie spowodowała wprowadzenia zmian w cenach. Na dużej części kartotek towarowych pozostawiono na okres przejściowy stare stawki VAT ze względu na ewidencjonowanie na początku roku dokumentów wystawionych jeszcze w roku 2010. Aktualizacja stawki w przypadku fakturowania na nowy rok możliwa jest poprzez wykorzystanie dedykowanego przycisku dostępnego na formatce dokumentu. HALDEX S.A. poprzez rozliczenie zaliczek w starym roku, uniknął problemów z dwoma stawkami na jednym dokumencie i ręcznym przeliczaniem. Natomiast dedykowany wykres na liście zamówień umożliwił znalezienie wszystkich zamówień, które mają nierozliczone zaliczki.
Oceniam, że system Comarch CDN XL 10.1 był dobrze przygotowany na zmianę stawek VAT. Comarch zadbał nie tylko o wprowadzenie odpowiednich funkcjonalności do oprogramowania, ale także o przygotowanie materiałów informacyjnych w postaci biuletynów, które były dla nas cenną pomocą. Dzięki skutecznej współpracy nowy rok rozpoczęliśmy bez przeszkód – mówi Jarosław Iwanicki, główny specjalista ds. finansów, rachunkowości zarządczej i planowania w HALDEX S.A.
Źródło: www.comarch.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top