EPICOR ogłasza wyniki za 4 kwartał 2010

EpicorScalaFirma Epicor Software Corporation ogłosiła wyniki finansowe za czwarty kwartał zakończony 31 grudnia 2010 r. Wszystkie wyniki należy traktować jako wstępne do czasu złożenia przez firmę rocznego raportu na formularzu 10-K. Łączny przychód w czwartym kwartale 2010 r. wzrósł o około 5% — do 117,2 mln dolarów, w porównaniu ze 111,9 mln USD uzyskanymi w tym samym okresie roku 2009.
 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 
George Klaus, prezes, przewodniczący rady nadzorczej i dyrektor generalny firmy Epicor skomentował ten raport w sposób następujący: „Czwarty kwartał 2010 r. był trzecim pod względem przychodów z licencji na oprogramowanie w historii firmy Epicor. Okres ten był doskonałym zwieńczeniem całego roku, w którym odnotowano 17-procentowy organiczny wzrost przychodów z licencji na oprogramowanie dzięki ponad 560 nowym klientom i wolnym przepływom pieniężnym1 o wartości przekraczającej 51 mln USD”.

Dochód netto GAAP za czwarty kwartał 2010 r. wyniósł 4,4 mln dolarów, czyli 0,07 dolara na akcję rozwodnioną, w porównaniu z dochodem netto GAAP w wysokości 6,7 mln dolarów, czyli 0,11 dolara na akcję rozwodnioną w czwartym kwartale 2009 r. Dochód netto GAAP w czwartym kwartale 2010 r. uwzględnia 1,6 mln USD przeznaczone na restrukturyzację oraz inne wydatki, związane głównie z przejęciem firmy Spectrum Human Resource Systems Corporation (Spectrum) w grudniu 2010 r. Dane dotyczące działalności w czwartym kwartale 2010 r. obejmują korzyści w wysokości 2,4 mln USD z tytułu konsultacji oraz 1,3 mln USD nakładów na badania i rozwój, związane z uzyskaniem przez firmę Epicor certyfikatu za działalność w 2009 r. w ramach programu kanadyjskiej prowincji Quebec, który dotyczy udzielania kredytów gotówkowych na rozwój firm informatycznych w tej prowincji. Dochód netto nie-GAAP2 za czwarty kwartał 2010 r. wyniósł 11,4 mln dolarów, czyli 0,19 dolara na akcję rozwodnioną, w porównaniu z dochodem netto nie-GAAP w wysokości 11,1 mln dolarów, czyli 0,19 dolara na akcję rozwodnioną w czwartym kwartale 2009 r.
Ogólne warunki inwestycyjne poprawiają się. Na całym świecie obserwujemy wzrost zapotrzebowania na nasze rozwiązania w zakresie oprogramowania — powiedział George Klaus. Wysoki poziom sprzedaży oprogramowania utrzymał się przez cały kwartał. Poprawa sytuacji gospodarczej i większe możliwości rozwiązania Epicor 9 oraz produktów detalicznych sprawiają, że coraz większe organizacje wdrażają nasze rozwiązania. Ze względu na realizację nowych, dużych transakcji musimy maksymalizować ich rentowność, jednocześnie uwzględniając fakt, że znacznie większe przedsiębiorstwa dyktują wysokie tempo sprzedaży i realizacji zamówień.
W IV kwartale odnieśliśmy korzyści z większych transakcji, ponieważ średnia cena sprzedaży oprogramowania w ramach 10 najlepszych zamówień była wyższa o ponad 10% w porównaniu z III kwartałem, co zapewniło ponad 500 tys. USD więcej z samego oprogramowania. Dodatkowo marże brutto dotyczące licencji na oprogramowanie wzrosły do najwyższego poziomu od pięciu kwartałów, mimo przeniesienia kilku dużych transakcji na 2011 r. z powodu zmian strategii zakupów niektórych klientów. Możliwości te nie zostały wyczerpane i w niektórych przypadkach wymagają tylko końcowych negocjacji. Warto zauważyć, że wyniki w pierwszym kwartale 2011 są bardzo dobre, a niektóre z większych transakcji zostały już zrealizowane.
Jak wynika z informacji na temat pierwszego kwartału 2011 r., rozpoczynamy nowy rok z większymi możliwościami. Oczekujemy w tym okresie wysokiego poziomu sprzedaży licencji na oprogramowanie i wzrostu o co najmniej 20% w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku — podsumował George Klaus.
Źródło: www.epicor.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top