Sybase w Magicznym Kwadracie Gartnera

sybase_sapSybase, Inc., spółka należąca do grupy SAP® ogłosiła, że została zaliczona przez spółkę Gartner, Inc. do kwadrantu liderów w raporcie Magiczny kwadrant systemów zarządzania bazami danych (SZBD) dla magazynów danych (MD) autorstwa Donalda Feinberga i Marka A. Beyera (styczeń 2011 r.).
 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
Kwadrant liderów został opisany w raporcie spółki Gartner następująco: „w jego skład wchodzą dostawcy oferujący najszerszy zakres wsparcia dla magazynów o różnych wielkościach, z dużą liczbą jednoczesnych użytkowników i zarządzających obsługą różnorodnych procesów biznesowych (mixed workload). Dostawcy ci przodują w segmencie magazynów danych, ponieważ zapewniają klientom stałą satysfakcję i rozległe wsparcie, a także są od dawna obecni na rynku SZBD dla magazynów danych dzięki trwałym powiązaniom z producentami sprzętu. Dlatego też korzystanie z usług liderów pociąga za sobą najmniejsze ryzyko przy wdrażaniu magazynów danych w zakresie między innymi wydajności w miarę zwiększania różnorodności procesów biznesowych, rozmiarów baz danych i ich złożoności. Dodatkowo dojrzałość rynku wymaga, aby liderzy podtrzymywali konkretną wizję uwzględniającą kluczowe trendy roku ubiegłego: zarządzanie różnorodnymi procesami biznesowymi w celu zapewnienia zadowolenia użytkownika końcowego z poziomu usługi oraz zarządzanie wolumenami danych.”
Spółka Sybase mocno usadowiła się na pozycji lidera na rynku magazynów danych – stwierdził Brian Vink, wiceprezes Sybase Inc. ds. produktów zarządzania danymi. Dzięki oferowaniu stałych innowacji i rozwiązań zorientowanych na klienta, począwszy od pierwotnej wersji serwera Sybase IQ będącego pierwszą kolumnową analityczną hurtownią danych, umożliwiamy dogłębny wgląd w stan przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji analitycznych operujących na ogromnych ilościach danych, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i historycznym. Jesteśmy dumni, że nasza spółka została wymieniona w kwadrancie liderów i wierzymy, że nasza pozycja w sprawozdaniu potwierdzi, że nasz udział w rynku rośnie, co pozwoli nam przyspieszyć zdobywanie nowych klientów, ekspansję na nowe rynki pionowe oraz rozszerzanie działań w segmencie magazynów danych dla przedsiębiorstw. Nasza integracja z rozwiązaniami inteligencji biznesowej grupy SAP pozwoli kontynuować ten trend.
Innovation Group, klient korzystający z serwera Sybase IQ, oferuje produkt Innovation Analytics udostępniający rozwiązania inteligencji biznesowej (IB) i zarządzania informacją (ZI) reasekuratorom, pomagające im znajdywać i rozwiązywać problemy i wyzwania w branży ubezpieczeń. Innovation Group zgłosiła zapotrzebowanie na silnik analizy danych wyposażony w możliwość wszechstronnego świadczenia usług IB/ZI zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.

Potrzebujemy obejmującego całą naszą firmę systemu analitycznego umożliwiającego uzyskiwanie błyskawicznych odpowiedzi na prawie każde pytanie stawiane przez likwidatora, agenta ubezpieczeniowego lub członka kierownictwa. Technologia serwera Sybase IQ jest o wiele bardziej solidna i skalowalna niż poprzednio stosowane przez nas rozwiązanie, udostępnia też dokładne informacje na żądanie, co pozwala nam identyfikować zarówno obszary słabej wydajności, jak i najlepsze praktyki, a także ustalać pomiary referencyjne i wspomagać procesy oceny wydajności poszczególnych pracowników. - David Brotherton, wiceprezes Innovation Group ds. analiz
Raport stwierdza: SZBD magazynów danych przeszły ewolucję od modelu hurtowni informacji dla wsparcia raportowania i tradycyjnych platform IB aż do obecnej szerszej infrastruktury analitycznej wspierającej analizę operacyjną, zarządzanie wydajnością oraz inne nowe zastosowania, takie jak operacyjna IB i technologie operacyjne (pobierające dane np. z takich urządzeń jak inteligentne mierniki). Przedsiębiorstwa generują dodatkowe obciążenie wskutek dostępu za pomocą aplikacji OTLP (Online Transaction Processing), a przerwy między ładowaniem danych zanikają wraz z upowszechnianiem się ładowania prawie ciągłego.

Serwer Sybase IQ jest wiodącym oprogramowaniem dla kolumnowych magazynów danych w przedsiębiorstwach. Korzysta z niego ponad 2 tys. klientów w ponad 3,5 tys. projektów na całym świecie. Zapewnia on firmom z całego świata szybsze i dokładniejsze wyniki w krytycznych dla przedsiębiorstwa procesach inteligencji biznesowej, magazynowania danych, analizy predykcyjnej i rozwiązań raportowania przy stosowaniu standardowo wykorzystywanego w branży sprzętu i systemów operacyjnych. Rezultatem połączenia technologii inteligencji biznesowej grupy SAP z serwerem Sybase IQ jest wszechstronna platforma magazynów i systemów baz danych spełniająca wszystkie wymagania klientów.

Źródło: www.sysbase.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top