Sage ERP X3 w "magicznym kwadracie"

SAGE - ERP, systemy ERP, CRM, zarządzanie zasobami ludzkimiEdycja 2010 magicznego kwadrantu Gartnera poświęcona systemom ERP dla średnich przedsiębiorstw, opublikowana w grudniu 2010 roku, uwzględnia rozwiązanie Sage ERP X3.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
Aby system ERP znalazł się w magicznym kwadrancie firmy Gartner Inc., musi spełniać następujące kryteria:
  • w zakresie zasięgu terytorialnego: dostawca rozwiązania musi obsługiwać co najmniej dwa spośród trzech następujących regionów globalnych (Ameryka Północna, Europa, Bliski Wschód i Afryka [EMEA] oraz Azja/Pacyfik). Produkt musi posiadać minimum 20% nowych klientów w co najmniej dwóch spośród trzech wymienionych regionów.
  • w zakresie bazy klientów posiadających dane rozwiązanie: dostawca musi posiadać co najmniej 1000 klientów korzystających z danego rozwiązania, przy czym rozkład tych klientów musi wynosić co najmniej 20% w dwóch spośród trzech wymienionych regionów.
  • w zakresie sprzedaŜy nowych licencji: 10% kwartalnych przychodów z tytułu sprzedaŜy produktu musi pochodzić od nowych klientów, a ponadto dwa spośród trzech wymienionych regionów muszą mieć co najmniej 20% udział w sprzedaŜy nowych licencji.
  • w zakresie zdolności utrzymania się na rynku: oferta musi wykazywać zdolność utrzymania się na rynku i musi posiadać zaplecze pod względem wsparcia w chwili publikowania magicznego kwadrantu.
  • w zakresie funkcjonalności aplikacji: funkcjonalność udostępniana przez dostawcę w aplikacji musi obejmować system rejestrujący (SoR) dla księgi głównej i kartoteki głównej produktów oraz co najmniej cztery następujące systemy SoR, obsługujące: dane o zamówieniach, główną kartotekę klientów, główną kartotekę pracowników, kartotekę sprzedawców i dostawców, oraz informacje o zaopatrzeniu, kontraktach, majątku, cenach, kosztach, jakości i planowaniu.
  • w zakresie architektury: aplikacja musi w przewaŜającej mierze bazować na jednej architekturze i jednym modelu danych (platforma aplikacji) lub dostawca musi posiadać wiarygodną wizję osiągnięcia takiego celu.
Od chwili swojego powstania, rozwiązanie Sage ERP X3 tworzone jest ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb średnich przedsiębiorstw, co oznacza skrócenie czasu wdroŜenia, łatwość obsługi i szybkie przyjmowanie się rozwiązania w stosujących je firmach, przy zachowaniu przystępnych kosztów oraz braku niekorzystnego wpływu na procesy biznesowe, takie jak produkcja, zakupy, dystrybucja i finanse.

Źródło: www.sage.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top