IFS - ERPJakość jest częścią procesów.

Czy nie powinna być częścią systemu ERP?

Jeśli jakość jest tak ważnym elementem wielu procesów biznesowych, czy to nie czas, aby zarządzanie jakością stało się elementem używanego rozwiązania biznesowego? Biorąc pod uwagę, że zapewnianie właściwego poziomu jakości nie jest zadaniem wyłącznie dla działu kontroli jakości, ale dla wszystkich pracowników, jeszcze bardziej oczywiste jest to, że zarządzanie jakością musi mieć swoje miejsce właśnie w systemie biznesowym przedsiębiorstwa.
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
System IFS Applications, łączący trzy kluczowe komponenty odpowiedzialne za jakość – IFS Zarządzanie Jakością, IFS Modele Procesów i IFS Zarządzanie Dokumentacją, to rozwiązanie, które może zastąpić wszystkie inne systemy jakości potrzebne w firmie. Komponent IFS Zarządzanie Jakością posiadający zarówno funkcjonalność FMEA (analizy rodzajów i skutków możliwych błędów), jak i SPC (statystycznej kontroli procesów) umożliwia definiowanie potencjalnych błędów i analizowanie ich możliwych skutków, jak również pomiar dowolnej liczby parametrów jakości.

Jeśli dodać do tego funkcjonalność Planu Kontroli oraz MRB (kontroli braków), powstanie zaawansowany, w pełni zintegrowany i działający w „zamkniętej pętli” system zarządzania jakością. Dzięki niemu uzyskanie certyfikatów jakości staje się dużo prostsze.

Aby zrównoważyć jakość i produktywność, ograniczyć koszty odpadów, zwiększyć wydajność i efektywność produkcji – należy wprowadzić do systemu zarządzanie jakością.

To tak proste, jak cały system IFS Applications.

Proaktywne podejmowanie decyzji i zapobieganie błędom to kluczowe czynniki w skutecznym zarządzaniu jakością.

IFS Zarządzanie Jakością obejmuje funkcje analizy rodzajów i skutków możliwych błędów, plany kontroli, wykresy statystycznej kontroli procesów oraz badania wydajności. Dzięki pełnej integracji z IFS Applications komponent ten obsługuje cały proces produkcyjny, co umożliwia kontrolowanie pozycji w lokalizacjach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

IFS MODELE PROCESÓW to zintegrowany pakiet narzędzi, metod i modeli graficznych służących do opracowywania i publikowania w przedsiębiorstwie obowiązujących procedur roboczych i zakresów odpowiedzialności.

IFS ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ to kompletne rozwiązanie w zakresie zarządzania dokumentami, które zapewnia pełną kontrolę nad dokumentacją w firmie, udostępniając łatwe w obsłudze narzędzia wyszukiwania informacji.

IFS ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI zapewnia zarządzanie zdarzeniami oparte na przepływie pracy, z możliwością pełnej identyfikacji miejsca wystąpienia danego zdarzenia, oraz szybkie reagowanie. Zapewnia również wsparcie dla szczegółowej analizy wszystkich etapów procesu.
IFS ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ pozwala definiować plany kontroli, instrukcje testów i inspekcji, normy dla pozycji, dostawców lub procesów produkcyjnych bądź dla różnych kombinacji tych elementów. Moduł opiera się na czterech różnych grupach funkcjonalności:
  • FMEA — analiza rodzajów i skutków możliwych błędów oraz identyfikowanie skutecznych mechanizmów kontrolnych.
  • PLANY KONTROLI — dokumentowanie mechanizmów kontrolnych redukujących przyczyny potencjalnych błędów, przy równoczesnym zwiększeniu prawdopodobieństwa wykrycia przyczyn błędów, które rzeczywiście wystąpią.
  • SPC — statystyczna kontrola procesów zapewniająca niezawodność procesów przez odróżnienie statystycznie nieistotnych przyczyn odchyleń procesów od przyczyn niestandardowych.
  • MRB (Material Review Board) — kontrola braków to specjalna funkcja umożliwiająca obsługę wadliwych materiałów lub produktów.
Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top